BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN                      :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   : Bilirkişi Raporuna İtirazımızdır
SUÇ                                       : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet verme
AÇIKLAMALAR                :

Bilirkişi incelemesinde müvekkilime ait arabanın fren izleri dikkate alınmadan hız belirlemesi yapılarak süratli olmadığı halde müvekkilimi süratli ve dolayısıyla asli kusurlu gösteren bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Bu çerçevede yeni bir bilirkişi tarafından bilirkişi incelemesi yapılarak yeni bir rapor alınmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  5271 sayılı CMK. md. 67 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Bu sebeple belediye muhasebesinden anlayan bilirkişi heyetince dosyanın incelenmesi talebimizi yineliyor ve bu hususu mahkemeden talep ediyoruz. Gereğinin yapılmasını vekil eden adına arz ve talep ederim.

                                                                                                                          Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden

                                                                                                                                                              Vekili
Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat