Bilgisayarda Silinmiş Resimlerin Delil Değeri

Bilgisayarda Silinmiş Resimlerin Delil Değeri

YARGITAY 14. Ceza Dairesi
Esas: 2011/11035
Karar: 2011/5219

Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüleri bulundurma suçundan sanık …ün yapılan yargılaması sonunda; eyleminin üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüleri gösterme suçunu oluşturduğunun kabulü ile mahkûmiyetine dair …Çocuk Mahkemesinden verilen 11.11.2009 gün ve 2009/149 Esas, 2009/364 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, çok sayıda silinmiş porno/çocuk pornosu videoları ile fotoğrafların özel programlarla geri getirildiği bilgisayarını, “30 Ağustos 2008 tarihinde satın aldığını” belirtmesi, sanık müdafiin de “müvekkilim bu bilgisayarı başka birisinden satın almıştır” şeklindeki savunması üzerinde durularak, elde edilen dosyalar arasında babasının işlerine ilişkin belgelerin bulunması da nazara alınıp, sanık ve babasından bilgisayarın kimden, hangi tarihte, yeni olarak mı, ikinci el olarak mı aldıkları hususlarının duraksamasız biçimde açıklattırılması; bilgisayarın, hafızası bulunan tüm ana parçalarında, donanımlı emniyet birimleri vasıtasıyla yeniden inceleme yaptırılarak, daha önceki incelemeyle tespit edilen videolar ve fotoğrafların, oluşturulduğu, kullanıldığı ve silindiği tarihlerin belirlenmesi hususunda alınacak raporun, dosyadaki sair delillerle birlikte değerlendirilmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat