BİLGİSAYAR – PROGRAM BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BİLGİSAYAR – PROGRAM BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ

Müşteri Ünvanı          :

Adres                       :

Telefon No               :

Yetkilinin Ad-Soyadı :

Sözleşme Tarihi         :

Bu sözleşme …/…/…. tarihinden başlamak üzere …/…/…. tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile tarafların onayı doğrultusunda devam edecektir.

  1. SÖZLEŞME KAPSAMI

İş bu sözleşme….. tarafından verilen ve aşağıda belirtilen bilgisayarların bakım sözleşmesi süresince parça ücreti hariç olmak üzere; bakım ve arızasını yapmayı ve yine aşağıda belirtilen programları öğretim konusunda yardımcı olmayı ve programdaki değişiklikleri takip ederek destek vermeyi taahhüt eder.

  1. BAKIM SÖZLEŞMESİNİN KONUSU

Aşağıda dökümü verilen Bilgisayarların, yazıcıların ve asıl olan programların bakımı, arızalarının giderilmesi ve esasa taalluk eden program noksanlarının yüklenerek giderilmesidir.

III. SÖZLEŞME ÜCRETİ VE ÖDEME

Bakım sözleşmesi ücreti yıllık. ……….. TL. (……………) TL* KDV olup, müşteri bu ücreti …/…/… tarihinde tanzim edilmek üzere…………………………. ile ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Yukarıdaki belirtilen ücret ödendiği tarih baz alınarak sözleşme yürürlüğe girecektir.

  1. SÖZLEŞME KAPSAMINA GİREN BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAR

Bilgisayarlar:

1-……………………………………………………………………………………………………

2-…………………………………………………………………………………………………….

3-…………………………………………………………………………………………………….

4-……………………………………………………………………………………………………..

5-……………………………………………………………………………………………………..

Programlar:

1-…………………………………………………………………………………………………….

2-…………………………………………………………………………………………………….

3-…………………………………………………………………………………………………….

4-…………………………………………………………………………………………………….

5-…………………………………………………………………………………………………….

YÜKÜMLÜLÜKLER

1-….. elemanı bakım yaptığı yerde tutulan Teknik Servis Formu’nu imzalayarak taahhüdünü yerine getirecektir. Aynı imza formunun bir benzeri de sözleşme yapılan yerin yetkilileri tarafından imzalanarak bakım yapıldığını karşılıklı teyitleştireceklerdir.

2- Bakım sırasında zorunlu durumlarda cihaz teknik servis elemanınca onarım merkezine götürülmesi gerektiği hallerde müşteri buna itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul etmiş bulunmaktadır.

3-….. teknik servis elemanı dışında cihazlar veya programlara herhangi bir teknik müdahale yapılamaz, açılamaz ve ilave yapılamaz. Aksi taktirde doğacak sorunlardan ve mali problemlerden,….. sözleşme uyarınca sorumlu tutulamaz.

4- Ayrıca programlarda meydana gelebilecek değişiklikler ve ilavelerde ücret mukabili bilgisayarlarına yüklenecektir.

5- Cihazların korunması için….. tarafından tavsiye edilen ekipmanlar karşılanarak, Teknik Servis Personelince gerekli görüldüğü taktirde cihazların çalıştırılması söylenen süre zarfında durdurulacaktır.

Taraflar yapmış oldukları bu sözleşme ile taahhüt altına girmiş bulunmaktadırlar. Bu süre içerisinde taraflar görevlerini aksatmadan yerine getireceklerini taahhüt etmişlerdir. İş bu Bilgisayar-Program Bakım-Onarım sözleşmesi 2 nüsha olarak tanzim edilip taraflarca imza altına alınmıştır. …/…/…

…. Bilgisayar-Temsilcisi                                                Müşteri Temsilcisi

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat