BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Müşteri               :  ………., adres

Yetkili Firma       :  ………., adres.

Sözleşme Tarihi   :  ../../….

2- Sözleşme Kapsamı

İşbu sözleşme ../../…. tarihinden başlamak üzere ../../…. tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile tarafların onayı doğrultusunda devam edecektir.

3- Sözleşme Kapsamı

İşbu sözleşme ………. tarafından verilen ve aşağıda belirtilen bilgisayarların bakım sözleşmesi süresince parça ücreti hariç olmak üzere; bakım ve arızasını yapmayı ve yine aşağıda belirtilen programları öğretim konusunda yardımcı olmayı ve programdaki değişiklikleri takip ederek destek vermeyi taahhüt eder.

4- Bakım Sözleşmesinin Konusu

Aşağıda dökümü verilen Bilgisayarların, yazıcıların ve asıl olan programların bakımı, arızalarının giderilmesi ve esasa taalluk eden program noksanlarının yüklenerek giderilmesidir.

5- Sözleşme Ücreti ve Ödeme

Bakım sözleşmesi ücreti yıllık ………. TL (……….) TL + KDV olup, müşteri bu ücreti ../../…. tarihinde tanzim edilmek üzere ………. ile ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Yukarıdaki belirtilen ücret ödendiği tarih baz alınarak sözleşme yürürlüğe girecektir.

6- Sözleşme Kapsamına Giren Bilgisayar ve Programlar

Bilgisayarlar;

1-

2-

3-

4-

5-

Programlar

1-

2-

3-

4-

5-

7- Yükümlülükler

1- ………. elemanı bakım yaptığı yerde tutulan Teknik Servis Formu’nu imzalayarak taahhüdünü yerine getirecektir. Aynı imza formunun bir benzeri de sözleşme yapılan yerin yetkilileri tarafından imzalanarak bakım yapıldığını karşılıklı teyitleştireceklerdir.

2- Bakım sırasında zorunlu durumlarda cihaz teknik servis elemanınca onarım merkezine götürülmesi gerektiği hallerde müşteri buna itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul etmiş bulunmaktadır.

3- ………. teknik servis elemanı dışında cihazlar veya programlara herhangi bir teknik müdahale yapılamaz, açılamaz ve ilave yapılamaz. Aksi taktirde doğacak sorunlardan ve mali problemlerden,…..sözleşme uyarınca sorumlu tutulamaz.

4- Ayrıca programlarda meydana gelebilecek değişiklikler ve ilavelerde ücret mukabili bilgisayarlarına yüklenecektir.

5- Cihazların korunması için ………. tarafından tavsiye edilen ekipmanlar karşılanarak, Teknik Servis Personelince gerekli görüldüğü takdirde cihazların çalıştırılması söylenen süre zarfında durdurulacaktır.

Taraflar yapmış oldukları bu sözleşme ile taahhüt altına girmiş bulunmaktadırlar. Bu süre içerisinde taraflar görevlerini aksatmadan yerine getireceklerini taahhüt etmişlerdir.

8- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İhtilaf halinde ………. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. ../../….

Müşteri Firma                                               Yetkili Firma

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat