21. Ceza Dairesi

2015/4781 E. ,

2015/6099 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 11 – 2012/140470

MAHKEMESİ : Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 23/01/2012

NUMARASI : 2010/527 (E) ve 2012/19 (K)

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik

Ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30.03.1992 gün ve 80/98 sayılı kararında da belirtildiği üzere, belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasında zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden suç kastından söz edilemeyeceği, rızanın açık veya zımni olabileceği cihetle; sanığın ”katılanın istemesi üzerine eşini kefil gösterip onun yerine imza attığını ve suç kastıyla hareket etmediğini” belirtmiş olması karşısında; gerçeğin ve suça konu sanık tarafından eşi ……… bilgisi ve rızası üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti bakımından, ………….. dinlenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik incelemeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA,10.12.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat