Başkasının Sosyal Medya Hesabına İzinsiz Girmenin Cezası Nedir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Başkasının Sosyal Medya Hesabına İzinsiz Girmenin Cezası Nedir?

Günümüzde çoğumuzun sosyal medya hesabı olmaktadır, bu durum teknolojinin gelişmesinin sonucudur. Size ait olan sosyal medya hesabı bir başkası tarafından izinsiz girilir ise ne yapabilirsiniz?

TCK 243m. “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.”

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 2004/14311E, 2004/10906K, 02.11.2004 Tarihli Kararında “internet siteleri de “bilişim sistemi” olarak kabul edildiğinden üyelik sistemiyle çalışan internet sitelerin şifresinin kırılması eylemi de bilişim suçu olarak kabul edilmektedir.” demiştir. Suç olarak kabul edilmesi için ilk düzenlemelere göre, bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmiş olması gerekir ve orada kalmaya devam edilmesi gerekmektedir. Belirtiğimiz iki husus bulunduğu taktirde suç olarak kabul edilir. sisteme giriş yapılması sonucu herhangi bir verinin ele geçirilmiş olmasına gerek olmamakla birlikte bilişim sistemine girilerek bir süre orada kalınması suçun oluşması için yeterlidir. “Bilişim sisteminde kalmaya devam etmesi” süre olarak algılanmamalı, failin sistemde kalmaya devam etme yönündeki ciddiliğini ortaya koyması ve bilişim sistemine girdiğini bildiği anda orada kalmasıdır. Fakat bir kişinin rızası ile şifresini bir başkasına vermiş ise, hukuka uygun bir hareket olması nedeniyle suç oluşturmaz.

 Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2008/18190E, 2009/3058K, 26.3.2009 Tarihli Kararı. : “Sanığın, katılanın yetkilisi olduğu İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin Türkiye E. Bankası Denizli şubesinde bulunan hesabına internet üzerinden izinsiz giriş yaptığı, ancak şirkete ait hesaba girdikten sonra bu hesapta oynama yaparak başka bir hesaba havale yapmadığının iddia ve kabul olunması karşısında sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nun 243/1.maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmelidir.” hüküm vermiştir. Bu kararda da dikkat edilmesi gereken izinsiz girmiş olması ve işlem yapacak kadar süre geçirmesidir.

Sosyal medya hesapları da internet ortamında kişilerin verilerinin depolandığı ve bilişim sistemleri ile erişilebilen ortamlardır. Hesabın yetkilisi dışında, hukuk uygun olmayan şekilde kişinin hesabına girilmesi ve bir süre orada kalınmaya devam edilmesi yukarıda belirttiğimiz suçu oluşturacaktır.

Yapılan suçu soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılabilmesi için, mağdur tarafından ilgili yasal süre içerisinde şikâyette bulunulması gerekir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat