NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Başkasının Arsasına Ağaç Dikilmesi Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası Hakkında Pratik Bilgiler

Başkasının Arsasına Ağaç Dikilmesi Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası Hakkında Pratik Bilgiler

Genel Olarak

Bu davada goürevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise gayrimenkuluün aynının bulundugğu yer mahkemesidir.

Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller

Bu davalarda;

Tapu kaydı,

Çaplı kroki,

Keşif

Başlıca delillerdir.

TMK’ nun 729. maddesi gereğince tescil kararı verilebilmesi için, tapuya kayıtlı özel mülkiyete konu bir taşınmaz üzerine menkul niteliği taşımayan bitki dikilmiş olması halinde bu dava söz konusu olmaktadır.

Uygulamada Sıkça Hataya Düşülen ve Bozma Nedeni Yapılan Konular

Dava konusu yapılan boüluümuün muüstakil bir parsel oluşturulacak şekilde veya davacının maliki olduğğu taşınmazla birleştirilerek imar mevzuatına uyğun tescilinin olanaklı olup olmadığğı yetkili merci olan belediyeden sorulmadan kararlar verilebilmektedir.

Bu kişisel hak da bitkileri dikip yetiştirirken taşınmazın maliki kim ise ona ya da onun kuülli haleflerine karşı kullanılmalıdır. Taşınmaza sonradan malik olan kişiye karşı bu kişisel hak ancak bitki dikip yetiştiren kişiyi bu haktan mahrum bırakmak amacıyla arsa sahibi ile işbirliğği içinde yani koütuü niyetli olması durumunda ileri suüruülebilir.