Başkasının Adına Profil Açmanın Cezası Nedir?

TCK m. 249 nedir?

Başkasının Adına Profil Açmanın Cezası Nedir?

Bir kişi adına açılan profil hesabında, o kişinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, kişisel e-posta hesabı, meslek bilgileri yani o kişiyi tanımlamaya yarayacak birtakım kişisel bilgiler hukuka aykırı olarak kaydedilmiş ise TCK 135/1’e göre aykırılık teşkil edebilecektir. Buna göre; hukuka aykırı olarak bir kişinin kişisel verilerini kaydeden kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Bu tür kişisel bilgilerin yer aldığı, profil hesaplarının, yine farklı kişilere yayılmasını sağlayanlarda cezai sorumluluk altına girebileceklerdir. Buna göre; kişisel bilgilerin yer aldığı bu profil hesapların veya grupların, hukuka aykırı olarak başka kişilere yayılmasını sağlayanlar TCK 136 gereği bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına mahkûm olabileceklerdir.

Adınıza oluşturulan bu sahte profil hesabı yüzünden, arkadaşlarınız hileyle kandırılmış ve zarara uğramış ya da sizin adınıza çeşitli kurum veya şirketlerle iletişim kurularak birtakım işlemler yapılmış ve bu şirketler de zarara uğramış olabilir. Bu sayede, sizin adınıza hareketle menfaat elde eden kişi hakkında “bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık” suçu meydana gelecek ve buna göre üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilecektir. Nitekim burada elde edilecek menfaatin, ille de maddi bir menfaat olması şart değildir.

Oluşturulan bu sahte profil hesaplarında ya da gruplarda kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek yazılar da yer alabilmektedir. Hatta bazı gruplarda hakaret tek bir kişiden yapılmamakta, gruba veya profil hesabına üye olan birçok kişi tarafından da yapılabilmektedir. Bu durumda; TCK 125/1 gereği bir kimseye ya da kuruma onur, şeref ve saygınlığını bozacak şekilde saldırıda bulunana üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunabilir.

Bu halde; Medeni Kanunun 24. Maddesi gereği hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden saldırıda bulunanlara karşı koruma isteyebilecektir. Bu durumda, sahte profilin yayınlanması hâkim kararı ile engellenebilecektir. Ayrıca saldırıda bulunan aleyhine yani içerik sağlayıcısına veya şartlar oluşmuş ise ilgili içeriği umuma yayan site sahibine karşı, somut olayın şartlarına göre maddi ve manevi tazminat davası açılabilecektir. Fakat böyle bir durumla karşılaşılmasında başvurulması gereken ilk yol ilgili internet sitesi yöneticisinden, sahte oluşturulan bu hesabın kaldırılmasına yönelik olmalıdır.

Oluşturulan bu sahte profillerde, o kişinin özel hayatına ilişkin birtakım bilgiler, fotoğraflar veya videolar da yer alabilmektedir. Böyle bir durumda, Ceza kanunumuz özel hayatın gizliliğinin ihlalini suç olarak tanımladığı gibi bu tür görüntülerin veya seslerin oluşturulan sahte profil veya sahte grup hesapları aracılığıyla ifşa edilmesi durumunda, faile TCK 134/2 gereği bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.

Bazı durumlarda ise ölmüş bir kişi adına sahte profil, sahte grup hesapları oluşturulmaktadır. Bu hesaplarda, ölen kişinin hatırasına, kazanımlarına vs hakaret edilmektedir. Bu durumda; TCK 130/1 gereği bir kimsenin öldükten sonra hatırasına hakaret eden kişi üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilecektir. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi örneğin; internette binlerce kişiye yayılarak yapılması halinde altıda bir oranında artırılacaktır.

Bazen de oluşturulan sahte profil hesaplarında, kişiler hakkında iftiraya varan yalan haber ya da yazılar yer almaktadır. Hukuka aykırı, gerçek olmayan bu tür isnatlar yüzünden bir kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlanması ya da idari yaptırım uygulanması halinde, isnadı yapan kişi aleyhine TCK 267/1 gereğince bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Özellikle İnternet yoluyla yapılan ve hızla yayılan bu tür iftira nedeniyle, iftiraya maruz kalan kişinin tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda, şayet fiilin işlenmediğinden dolayı beraat kararı verilir ise iftira eden kişi aleyhine, ayrıca TCK 267/2 gereği kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak hüküm verilebilecektir.

Bir diğer karşılaşılan olay da tüzel kişiler hakkında sahte gruplar kurulup yorumlar yapılmaktadır. Bu tür sahte gruplarda, şirket yetkilisinin haberi olmadan yalan yanlış o şirket, ürün yâda mal hakkında bilgiler verilmekte ve kullanıcılar yorum yapmaktadır. Bu haberler bir anda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında milyonlarca kişiye ulaşabilmektedir. Böyle bir durumda, ilgili şirketin besin veya başka malları ya da çalışanlarının ücretlerinin artıp eksilmesine sebep olunabilir. Bu maksatlı yanıltıcı beyanlarda bulunan kişiler cezai sorumluluk altına girebileceklerdir. Buna göre; TCK 237 gereği yalan haber ve havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilebilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat