Yol Tutuklaması Nedir? Yol Tutuklaması Nasıl Yapılır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Yol Tutuklaması Nedir? Yol Tutuklaması Nasıl Yapılır?

Yol tutuklaması müessesesi Ceza Muhakemesi Kanununun 94. Maddesinde düzenlenmiştir. CMK 94. Maddesi, “Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır.” Şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme karşısında, yakalama emri üzerine yakalanan şahıs, yetkili hakim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanması gerekmektedir. Kanun metni yol tutuklaması hallerinde açıkça bir süre belirtmemiş EN KISA ZAMANDA diyerek burada somut olayın koşullarına göre en kısa zamanda gönderilmesi kastedilmiştir. Bu nedenle bir yerden başka bir yere gönderilecek tutukluların en kısa süre olarak kabul edilebilecek makul bir sürede yetkili hakim ya da mahkeme önüne çıkarılması gerekmektedir.

Ekte yer alan Yargıtay kararında da karar verildiği üzere, 1 saatlik mesafede bulunan yetkili mahkemeye tutuklunun 10 gün sonra çıkartılması durumunda, yetkili mahkeme önüne çıkarılma süresinin makul olan en kısa süre olarak kabul edilemeyeceğinden bu durumda hakkı kısıtlanan kişiler devlet aleyhine tazminat davası açabileceklerdir.

5271 CMK- MADDE 94

YAKALANAN KİŞİNİN MAHKEMEYE GÖTÜRÜLMESİ

(Değişik madde: 25/05/2005-5353 S.K./9.mad)

(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat