Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak

İİK.m. 100’e Göre Bilgi İsteme Talebi

Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak

 

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 
2014/24094 E. 
2016/4068 K.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

1- Sanık M.. E..’in savunması gözetilerek UYAP üzerinden yapılan araştırma sonucunda ulaşılan Serik 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/05/2015 tarihli, 2008/177 Esas ve 2015/374 Karar sayılı kararında, sanık M.. E..’in Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yapılan bir soruşturma sırasında S.. A.. adına sahte olarak tanzim edilmiş sürücü belgesini kendisine ait gibi kolluk görevlilerine ibraz ettiği ve S.. A.. adıyla tutuklandığının anlaşılması karşısında, müşteki M.. I..’ın evine balkon kapısından girilerek 01/04/2007 günü saat 23.00 ile 02/04/2007 gün saat 08.00 saatleri arasında iki adet cep telefonu, ziynet eşyası, para, nüfus cüzdanı çalınması olayında, …. İMEİ numaralı suça konu cep telefonunu 02/04/2007 günü saat 18.42’de S.. A.. adına kayıtlı hatla kullanıldığı tespit edilerek adı geçen şahsın 20/06/2007 günü kolluk görevlileri tarafından alınan ifadesinde suça konu telefona takılan hattın kendisine ait olduğunu, telefonu bir arkadaşından ödünç alıp iki gün kullanıp iade ettiğini savunması üzerine hakkında müşteki M.. I..’a karşı hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından 23/10/2007 tarihinde kamu davası açıldığı, kovuşturma sırasında S.. A.. hakkında yakalama kararı verildiği, kayıtlara göre S.. A..’ın Serik 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/177 Esas sayılı dava dosyasına ait soruşturma kapsamında ceza infaz kurumunda bulunması nedeniyle Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/424 sayılı talimat duruşmasına kayıtlarda S.. A.. olarak gözüken sanığın getirilip temyize konu olay nedeniyle savunmasının alındığı, bu sırada S.. A.. olarak kimlik tespiti yapılan kişinin, kendisinin S.. A.. değil M.. E.. olduğunu açıkladığı, sonraki bir savunmasında da kolluk merkezinde kendisini S.. A.. olarak tanıtmadığını belirttiği gözetilerek, öncelikle Serik 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/177 Esas sayılı dava dosyasının getirtilip incelenmesi, daha sonra kolluk görevlileri tarafından 20/06/2007 tarihinde alınan ifadenin S.. A.. tarafından mı yoksa onun kimlik bilgileri kullanılarak M.. E.. tarafından mı verildiğinin tespiti bakımından hakkındaki beraat kararı kesinleşmekle tanık sıfatıyla S.. A..’ın ayrıntılı ifadesinin alınması, ifade tutanağı ve ekindeki nüfus cüzdanı fotokopisi gösterilip ifadenin, ifade tutanağındaki imzanın, nüfus cüzdanı fotokopisinin ve üzerindeki fotoğrafın ve 0 536…. 68 numaralı hattın kendisine ait olup olmadığının sorulması, bunların kendisine ait olduğunu kabul etmemesi halinde, ifade tutanağındaki imzanın sanığa ait olup olmadığına dair araştırma yaptırılması, nüfus cüzdanı fotokopisindeki fotoğrafın dosyada mevcut S.. A.. ve M.. E.. fotoğraflarıyla karşılaştırılmasının yapılması, 0 536…68 numaralı hatla ilgili iletişim kayıtları getirtilip incelenmesi, 0 536 … 68 numaralı hattın abonelik sözleşmesindeki imzanın S.. A.. tarafından yazılıp yazılmadığının araştırılması sonucuna göre sanık M.. E..’in yüklenen suçları işleyip işlemediğinin değerlendirilmesi gerekirken eksik kovuşturmayla yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Kabule göre de, 

a) Müşteki M.. I..’ın evine balkon kapısından girilerek 01/04/2007 günü saat 23.00 ile 02/04/2007 gün saat 08.00 saatleri arasında iki adet cep telefonu, ziynet eşyası, para, nüfus cüzdanı çalınan olayda, 359281004768134 İMEİ numaralı suça konu cep telefonunu 02/04/2007 günü saat 18.42’de S.. A.. adına kayıtlı hatla kullanılmış ise de, müştekinin çalınan 359015006778000 İMEİ numaralı diğer cep telefonunu 0 537 478 85 66 numaralı hattıyla 02/04/2007 günü saat 07.42’de H.. Y.. A..’in kullandığı nazara alınarak, adı geçen şahsın ifadesi alındıktan sonra sanığın hukuki durumun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

b) Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarının geceleyin işlendiğine dair delillerin nelerden ibaret olduğunun gerekçede gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı hükmün kısmen istem gibi BOZULMASINA, 08/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat