Denetim Süresi İçinde Yeni Suç İşlenmesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Denetim Süresi İçinde Yeni Suç İşlenmesi

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 
2014/20459 E. 
2016/385 K.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

5271 sayılı Kanun’un 231. maddesinin 8. fıkrasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, denetim süresi içinde dava zamanaşımının duracağı ve maddenin 11. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni suç işlenmesi halinde mahkemece hükmün açıklanacağı düzenlenmiş olup, duran zamanaşımının, denetim süresi içinde işlenen suçtan dolayı verilen hükümlülük kararının kesinleşmesi koşuluyla suçun işlendiği tarihte yeniden işlemeye başlayacağı kabul edilerek yapılan incelemede;

Suça sürüklenen çocuk hakkında 08/04/2009 tarihli karar ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, hükmün 19/06/2009 tarihinde kesinleşmesinden sonra denetim süresi içerisinde 02/05/2010 tarihinde yeni suç işlendiği ve bu suçtan mahkumiyetinin kesinleştiği belirlenerek; 

Suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinde belirtilen suç için öngörülen cezanın türü ve yukarı sınırına göre, aynı Yasanın 66/1-e, 66/2, 67/4 maddelerinde öngörülen 7 yıl 12 aylık zamanaşımının suç tarihi olan 23/01/2007 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması, 

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, 14/01/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat