Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yetkili Mahkeme

Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı


T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2014/4665
KARAR NO. 2015/1950
KARAR TARİHİ. 23.2.2015

BASINDA TRAFİK KAZASI NETİCESİ OTOMOBİLE OĞLUNUN CANINDAN DAHA ÇOK KIYMET VERDİĞİ İZLENİMİ UYANDIRAN HABER YAPILMASI YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT

4721/m.24

ÖZET : Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Trafik kazası sonucu; davacının davaya konu haberde belirtilen “Ben arabama ağlıyorum” şeklinde bir ifade kullanmadığı, aksine çevredeki vatandaşların arabayı düşünmemesi gerektiği yönündeki söylemlerine “arabayı düşünmüyorum ben” şeklinde cevap verdiği, “Vatandaş; oğlu babasına ağlıyor, sarılıyor, babasına üzülüyor, babası da arabaya üzülüyor… Oğlunun iyi olduğunu öğrenince başladı arabası için ağlamaya şeklinde verilen haberde, davacının otomobiline oğlunun canından daha çok kıymet verdiği izlenimi uyandırıldığı, oğlunun kaza yapması sebebiyle olay yerinde oğlunu yaralı ve yerde yatar vaziyette, aracını da hasar görmüş vaziyette bulan davacının olayın şokunda olduğu ve üzüntü yaşadığı dikkate alınmadan sadece arabasına ağladığı izlenimi verir şekilde acılı babanın acısını arttırmak suretiyle yapılan yayın davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmaktadır.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 24.4.2013 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 19.11.2013 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem reddedilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu haberin yayınlandığı 4.1.2012 tarihli www. … sutun.com.tr adlı internet sitesinde “… Vatandaş; oğlu babasına ağlıyor, sarılıyor, babasına üzülüyor, babası da arabaya üzülüyor… S.’ın babası S. D.’da kazayı duyar duymaz olay yerine koştu. Oğlunun iyi olduğunu öğrenince başladı arabası için ağlamaya… S. D. bir sürü söyledim, alma dedim arabayı… Vatandaş; hala arabayı düşünüyorsun, gözünü seveyim sakin ol, arabayı düşünme, araba yerine gelir…” ifadelerine yer verilmiştir.

Davacı, oğlu S. D.’ın 4.1.2012 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda yaralandığını, davacının ve eşinin kazayı öğrenir öğrenmez kaza yerine gittiğini, oğlunu yaralı olarak görünce şoka girdiğini, kaldırıma oturup ağlamaya başladığını, ancak 4.1.2012 tarihli www. … sutun.com.tr adresindeki haberde yer alan ifadelerle davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu, zira davacının oğlunun yaralanmasına üzülerek ağlamasına rağmen hasar gören arabaya ağladığı yönünde yayın yapıldığını ileri sürerek, kişilik haklarına haksız saldırıda bulunulduğuu belirterek; uğradığı manevi zararın ödetilmesini istemiştir.

Davalı ise, haberin gerçek olup, veriliş tarzında hukuka aykırılık bulunmadığını, veriliş şeklinde de davacının kişilik haklarını zedeleyici bir üslup ve tarz kullanılmadığını, haber niteliği taşıdığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece, haber konusu olan bu anlatımın olay anındaki görünen gerçeğe uygun olduğu, zira davacının kendisinin de “alma dedim arabayı” şeklinde beyanı olduğu gibi, olay yerinde bulunan kişilerin de “arabayı düşünme” şeklinde açıklamalarının olduğu, dolayısıyla haberin görünen gerçeğe uygun olması sebebiyle basın özgürlüğü sınırları kapsamında kaldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinde; davacının oğlu S. D.’ın 4.1.2012 tarihinde Maltepe’de trafik kazası geçirdiği, davacıyla eşinin kaza haberini öğrenmeleri üzerine kaza yerine gittikleri, kaza yerinde bulunan basın organları tarafından görüntülü ve yazılı bir çok yayın yapıldığı, davacı tarafından delil olarak dosyaya sunulan davaya konu habere dair Kanal D Ana Haber Bülteni yayın kaydının mahkemece yaptırılan çözümünde haberin “aracına da oğluna da ağladı” alt yazısıyla verildiği, haberde; “… İstanbul Maltepe’de dün akşam 2 otomobil çarpıştı o kazada 4 kişi yaralandı, sürücülerden biri de yaralılar arasında idi. Babası hem onu hem de ağır hasar alan aracı için, daha çok hasar alan aracı için hüngür hüngür ağladı, dediği ve kaza görüntülerini gösterdiği polisin “arabayı düşünme ya araba yerine gelir” demesi üzerine davacının “arabayı düşünmüyorum ben” diyerek görüntü verdiği, o sırada sağlık görevlisinin “iyimisin aç gözlerini” dediğinde davacının “arabayı alma …” sözlerini söylediği, olay yerinde bulunan bir kişinin resmi de çekilmek suretiyle “oğlu kendisine üzüldüğünü sanıyor, arabaya üzülüyor adam, oğlu da baba ağlama diyor” şeklinde konuştuğu bu şekilde görüntünün son bulduğu, davacının polis ve vatandaşlar tarafından arabayı düşünmemesi gerektiği söylemlerine karşı cevaben “ben arabayı düşünmüyorum” dediği, kaydın çözümünün hiçbir yerinde “ben arabaya ağlıyorum” şeklinde bir ifadesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Davaya konu haberlere dair basın mensuplarınca çekilen görüntü kaydının çözümüne dair raporun incelenmesinde, davacının davaya konu haberde belirtilen “Ben arabama ağlıyorum” şeklinde bir ifade kullanmadığı, aksine çevredeki vatandaşların arabayı düşünmemesi gerektiği yönündeki söylemlerine “arabayı düşünmüyorum ben” şeklinde cevap verdiği, “Vatandaş; oğlu babasına ağlıyor, sarılıyor, babasına üzülüyor, babası da arabaya üzülüyor… S.’ın babası S. D.’da kazayı duyar duymaz olay yerine koştu. Oğlunun iyi olduğunu öğrenince başladı arabası için ağlamaya… S. D.; bir sürü söyledim, alma dedim arabayı… Vatandaş; hala arabayı düşünüyorsun, gözünü seveyim sakin ol, arabayı düşünme, araba yerine gelir…” şeklinde verilen haberde, davacının otomobiline oğlunun canından daha çok kıymet verdiği izlenimi uyandırıldığı, oğlunun kaza yapması sebebiyle olay yerinde oğlunu yaralı ve yerde yatar vaziyette, aracını da hasar görmüş vaziyette bulan davacının olayın şokunda olduğu ve üzüntü yaşadığı dikkate alınmadan sadece arabasına ağladığı izlenimi verir şekilde acılı babanın acısını arttırmak suretiyle yapılan yayın davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmaktadır.

Mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, davacı yararına uygun bir miktarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle, istemin tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda açıklanan sebeple BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 23.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat