BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI – MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI – MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   : …………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

Davalı şirkete ait ………. isimli günlük mevkutenin …/…/…… tarihli nüshasının … sayfasında müvekkille ilgili bir haber yapılmış ve müvekkil işlemediği bir suçun sanığı olarak takdim edilmiştir. Basının görevi, halkı aydınlatıp bilinçlendirmek ve toplumsal ilgi ve güncellik şartlarıyla topluma doğru bilgi vermektir.

Oysa davalı gazetede yayınlanan haberde, henüz soruşturma aşamasında bulunan bir olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan müvekkil suçlu ilan edilmiş, olayla ilgili haberin yan tarafında müvekkile ait bir fotoğrafın üzerinde “İşte O Adam” yazılmış ve altında da “Polis, olaydan sonra  ……………….’yi saklandığı arkadaşının evinde kıskıvrak yakaladı.” denilmiştir. Oysa bilindiği üzere herkes, suçluluğu Mahkemece tespit edilinceye kadar masumdur. Davalı gazetenin …/…/…… günlü sayısında müvekkil, olayla hiçbir ilgisi bulunmadığı halde suçlu ilan edilmiş ve toplum nezdinde itibarı ciddi şekilde sarsılmış, kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiştir. Bu sebeple ………… TL manevi tazminatın davalı gazeteden tahsili ile müvekkile ödetilmesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  İlgili gazete nüshası, polis tutanakları, Tanıklar, Yemin ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 24,25, TBK md. 58, Basın Yasası ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda anlatılan olaylar ve duruşma sırasında arz edilecek deliller karşısında, ……………… TL manevi tazminatın haksız yayının yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi, yargılama masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini bilvekale talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat