BASIN DANIŞMANLIĞI VE MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BASIN DANIŞMANLIĞI VE MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ

BASIN DANIŞMANLIĞI

VE

MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ

Basın Danışmanlığı ve Menajerlik Sözleşmesi

TARAFLAR

MADDE 1-

1.1-…

(Aşağıda kısaca “Prodüktör” olarak anılacaktır.)

1.2-…

(Aşağıda kısaca “Menajer” olarak anılacaktır.)

1.3-…

(Aşağıda kısaca “Sanatçı” olarak anılacaktır.)

KONU

MADDE 2- İşbu Sözleşme; Menajer’in Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren … ay müddetle “Prodüktör” münhasıran bağlı bulunan Sanatçı’nın yorumladığı, … yılında piyasaya çıkacak olan … isimli albümü (Albüm) için Sanatçı’nın basın danışmanlığını ve ayrıca … yıl menajerliğini üstlenmesine ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir (Sözleşme).

MENAJER’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 3-Menajer,

3.1-İşbu Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren … ay müddetle tüm Türkiye çapında Sanatçı ve albüm’ünü en iyi şekilde tanıtmak amacıyla Sanatçı’nın basın danışmanlığını yapacağını;

3.2- Ücretli olarak verilen reklamlar dışında Sanatçı’nın yazılı basın, tv-radyo, internet ortamı ve diğer alanlarda tanıtım ve lobi faaliyetlerini yürüteceğini ve her türlü organizasyonunu Prodüktör’ün de onayını alarak takip ve tayin edeceğini,

3.3- Prodüktör’ün de onayının alınması koşulu ile Sanatçı’ya kendisinin belirlediği kariyer planı doğrultusunda ve uygun göreceği şekilde yeni ve güçlü bir imaj yaratacağını ve Sanatçı’yı kamuoyuna bu yeni imajla lanse edeceğini,

3.4- Sanatçı’nın ve Albüm’de yer alan parçalara çekilecek video kliplerin, Albüm’ün tanıtımına ilişkin albüm tanıtım yazısı, basın açıklaması, röportaj, Sanatçı veya Albüm hakkında haber vb. her türlü tanıtım materyallerinin yazılı ve görsel basında sözleşme kapsamında  en geniş ölçüde yer almasını sağlayacağını.

3.5- İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden itibaren … ay müddetle Albüm’ün klip çekimi ve albüm hazırlığı dönemi de dahil olmak üzere Albüm promosyon takvimi konusunda danışmanlık yapacağını; Albüm’ün kapak-kartonetinde yer alacak, basına dağıtılacak fotoğrafların çekimi ve seçimi; klip çekimi; bilboard yapılması ve yer alacağı bölgeler; Albüm’ün promosyon amacıyla dağıtımı; çekilen kliplerin televizyonlarda gösterimi için dağıtımı ve Albüm’ün radyolarda çalınması için dağıtımı; Albüm tanıtım toplantısı, basın toplantısı, imza günü ve benzeri albüm ve Sanatçı’nın promosyonuna yönelik her türlü toplantı organizasyonu sağlayacağını, Sanatçı’nın radyo ve televizyon programlarına en geniş ölçüde yer almasını sağlayacağını, basın ile ilişkilerini düzenleyeceğini, her türlü tanıtım ve promosyon çalışmalarını organize edeceğini ve Sanatçı’nın bu tür organizasyonlarda yer almasını sağlayacağını,

3.6- Basına dağıtılacak kaset, cd, klip, davetiye vb. tüm materyallerle ilgili dağıtım listeleri hazırlayacağını,

3.7- Sanatçı’nın yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği tv, radyo promosyon hizmetleri, klipler, konser, dizi film, film, defile, turne, lokal bağlantılar, reklam filmi ve kampanyaları ve basın ile ilişkiler ve diğer organizasyonların bağlantı ve anlaşmalarını Prodüktör’ün de önceden yazılı onayını almak koşulu ile, yapacağını,

3.8- Klip çekimlerine, basın toplantılarına, imza günlerine ve Albüm ve Sanatçı’nın promosyonuna yönelik Sanatçı’nın katılacağı her tür program ile her tür tanıtım toplantılarına, Sanatçı’nın katıldığı her tür faaliyet ve organizasyona basının en geniş ölçüde katılımını sağlayacağını ve bunların yazılı-görsel basında en geniş ölçüde yer almalarını sağlayacağını,

3.9- İşbu Sözleşme kapsamında vereceği her türlü hizmeti Prodüktör’ün önceden onayını alarak vereceğini; işbu sözleşme ile kendisine tanınan hak ve yetkileri kısmen veya tamamen Prodüktör’ün yazılı izni olmaksızın hiçbir gerçek veya tüzel kişiye devredemeyeceğini,

beyan kabul ve taahhüt eder.

PRODÜKTÖR’ÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 4-

4.1- Yukarıda anılan basın danışmanlığı hizmetleri karşılığında Prodüktör Menajer’e KDV hariç Aylık … Türk Lirası tutarında ücret ödeyecektir. Basın Danışmanlığı ile ilgili işlere ilişkin masraflardan önceden Prodüktör’ün izni alınanları Prodüktör ayrıca Menajer’e ödeyecektir.

Konser dışında Menajerlik kapsamında olan işlere istinaden elde edilen net gelirin %… sı Menajer’e verilecektir.

Menajerlik işi kapsamındaki “konser” anlamındaki tüm bağlantı ve anlaşmaları ve para tahsilatlarını Menajer gerçekleştirecek ve bu bağlantı ve anlaşmalara konu her tür organizasyon ve çalışmadan elde edilecek Sanatçı kaşe net bedeli (Sanatçı ve orkestra için alınan toplam miktar) üzerinden %… Menajer hizmet payı alacak ve geri kalan miktarı makbuz karşılığında Prodüktör’e veya Prodüktör’ün onayı ile Sanatçı’ya ödeyecektir.

Sanatçı için yapılacak diğer masraflar (sanatçı için yapılacak telefon görüşme bedelleri ve bazı kurye masrafları) Menajer ve Prodüktör’ün ortak anlaştığı çerçeve ve miktarda yapılacak ödemeler prodüktör tarafından yapılacaktır.

İşbu ücretler Manejer’in verdiği tüm hizmetleri kapsamakta olup, bu ücretler haricinde Menajer masraf veya her nam altında olursa olsun başkaca ücret talep etmeyecektir.

4.2- Prodüktör, Menajer’in sözleşme ile üstlendiği basın danışmanlığı görevini ifa etmesi esnasında, Prodüktör’ün tanıtımının yapılmasını istediği konular ve işler ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları tam ve eksiksiz olarak Menajer’e iletecektir.

4.3- Sanatçı adına Prodüktör’ün yazılı iznin almak koşulu ile Menajer tarafından yapılan medya araştırmaları ayrıca ücretlendirilecek olup, işbu masraflar Prodüktör tarafından Menajer’e ayrıca ödenecektir.

SANATÇININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- Sanatçı

5.1- Menajer’in Prodüktör’ün onayını alarak belirlediği imaja ilişkin tüm şartlara kayıtsız şartsız uyacağını; bu imaja aykırı olacak surette hiçbir organizasyon ve tanıtım faaliyetlerinin içerisinde yer almayacağını, imajına aykırı olan veya ters düşecek görüntü, hareket ve konuşmalardan kaçınacağını ve Menajer’nin izni olmadan bu imajla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağını,

5.2- Menajer’in ve Prodüktör’ün yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde basın, radyo, televizyon ve internet kuruluşlarına veya bunların temsilcilerine hiçbir konuda yazılı veya sözlü açıklama yapmayacağını, bilgi vermeyeceğini Menajer’in bilgisi dışında yayımlanacak olması olumsuz haber ve yorumlar dolayısıyla Menajer’in sorumluluğunun olmayacağını,

5.3- Menajer’in Prodüktör’ün onayını alarak bu sözleşme çerçevesinde organize ettiği ve ticari bağlantısını yaptığı her türlü çalışmanın içerisinde Menajer’in uygun gördüğü yer ve zamanda ve Menajer’nın Prodüktör’ün onayını alarak belirlediği şartlar dahilinde yer alacağını; Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle işin açılmasının gecikmesi ve/veya işin yapılmaması durumunda Menajer’in hiçbir sorumluluğunun olmayacağını,

5.4- Kendisine gelecek tüm teklifleri Menajer’e bildireceğini ve Menajer ve Prodüktör’ün yazılı onayı olmadan bu teklifleri değerlendirip kabul etmeyeceğini,

5.5- Menajer ve Prodüktör’ün yazılı izni olmaksızın hangi amaçla olursa olsun hiçbir yapım ve/veya organizasyonda sesi ve/veya görüntüsü ile yer almayacağını,

5.6- Sözleşme süresi boyunca hiçbir televizyon veya yapım şirketi veya ajansla mukavele yapmayacağını, bu kişilerle Menajer ve Prodüktör’ün yazılı izni olmadan görüşmeyeceğini; bu tür görüşme ve anlaşmaların ancak Prodüktör’ün yazılı iznin almak koşulu ile Menajer tarafından yapılabileceğini,

5.7- İçinde yer alacağı her türü organizasyon ve çalışmanın karşılığı olarak belirlenen ücreti Menajer’dan alacağını ve bu konuda organizasyonun diğer tarafları ile doğrudan teması olmayacağını,

5.8-Menajer tarafından gerekli görülmesi halinde Menajer ve Prodüktör tarafından Sanatçı’nın oyunculuk yeteneğinin, fiziksel görünüm ve imajının değiştirilip geliştirilmesi amacıyla verilen tüm talimatlara uyacağını ve bunun için gerekli çalışmalara katılacağını, verilen talimatlara uymaması halinde Menajer’in sözleşmeyi fesih hakkının doğacağını,

5.9- Menajer’in işbu Sözleşme ile üstlendiği taahhütlerini yerine getirirken yasal olarak gereken tüm izin ve muvafakatleri vereceğini,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRE ve TEK TARAFLI FESİH

MADDE 6- İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve basın danışmanlığı için … ay Menajerlik bölümü için ise … yıl müddetle yürürlükte kalır. Taraflardan herhangi birinin karşı tarafa Sözleşme bitimine en geç … ay kala noter vasıtasıyla fesih bildiriminde bulunmaması halinde işbu Sözleşme konusu albüm ve ondan sonra piyasaya çıkarılacak albümler için kendiliğinden basın danışmanlığı için … ay menajerlik bölümü içinse … yıl uzatılmış addedilir. Prodüktör’ün işbu Sözleşme’yi her zaman tek taraflı fesih hakkı vardır.

Ancak mücbir (sel, deprem ve diğer olağanüstü vs.) sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilirler.

TEBLİGAT

MADDE 7-Taraflar, işbu Sözleşme’nin başlığındaki adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu; tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adreslerini … gün içinde noter vasıtasıyla karşı tarafa bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatın geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler. Taraflar, birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olacağını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIK VE ÇÖZÜM YOLLARI

MADDE 8- Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkları önce kendi aralarında halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların hallinde … Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’ye uygulanacak hukuk “Türk Hukuku”dur.

İşbu … maddeden itibaren Sözleşme …/…/… tarihinde … nüsha olarak düzenlenmiş, kabul ve imza edilerek yürürlüğe girmiştir.

Prodüktör                                Menajer                                Sanatçı

Ad Soyad                               Ad Soyad                             Ad Soyad

İmza                                         İmza                                     İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat