BARKOD HİZMET SÖZLEŞMESİ

Mağdur-Fail Arabuluculuğunun (Uzlaştırmasının) Sunduğu Faydalar

BARKOD HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İşbu sözleşme… Mah….. Cad…. ili adresinde mukim bu sözleşmede Danışman olarak anılacak olan….. ile………………………………………………………..adresinde mukim bu sözleşmede müşteri olarak anılacak olan………………………………………………. firması arasında akdedilmiştir.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşteri’nin barkod hizmetleri ve barkod çalışmaları konusunda danışmanlık, projelendirme ve Barkod Master Film üretim hizmeti vermek TOBB-GS1 ile müşteri adına yazışmalar yapmak, işlemleri takip etmektir.

3- YÜKÜMLÜLÜKLER

3-1. Danışmanın Yükümlülükleri

Danışman, müşteri tarafından üretilmekte veya ürettirilmekte olan her türlü ürünlerin “barkodlanması konusun da danışmanlık hizmeti verecek ve Barkod Master Filmlerini temin edecektir.

Bu hizmeti yaparken:

  1. A) TOBB-GS1’ce üyeliğe kabul edilen firmanın, TOBB-GS1’in kendisine tahsis ettiği ve firmanın mal ve hizmetlerine verdiği numaraları danışman sembol haline getirecek ve master film hazırlayacaktır.
  2. B) Kodlanmak istenen mal ya da hizmet ambalaj yüzeyi-baskı yapılacak yer-baskı çeşidi-filmin pozitif veya negatif olması-baskı sırasında mürekkep dağılmalarının önüne geçilmesi için çubuk kalınlıklarının ayarlanması (cad widt reduction)-filmin basım yönü-kontrol basamağının hesaplanması-baskı rengi-EAN standartlarına uygun doğru film temin edilmesi.
  3. C) Barkod filmlerinin, mücbir sebeplerden dolayı oluşacak gecikmelerinden Danışman sorumlu olmayacaktır. Danışman, söz konusu gecikmeleri önceden müşteriye iletmekle yükümlüdür.

3-2. Müşterinin Yükümlülükleri

  1. A) Müşteri barkod basılacak tüm ürünlerin ambalaj ve etiket örneklerini danışmana sağlayacaktır.
  2. B) Müşteri barkod basılacak ürününe danışman tarafından hazırlanan master filmleri danışmanın belirlediği (dizayn, büyüklük, renk vb.) şartlar doğrultusunda bastıracaktır.
  3. C) Barkod filmlerinin basım evlerine dağıtımı, gerekli olan ambalajlar için baskı örneklerinin yaptırılması ve danışmana teslimi, tamamıyla müşterinin kontrolünde olacaktır.
  4. D) Danışman tarafından sağlanan her “Barkod Master Film”i deneme baskısından çıktıktan sonra, ambalaj örnekleri müşteri veya çalıştığı basımevinin verifier cihazı ile kontrol edilip daimi baskıya geçilecektir.
  5. E) Basımevi Verifier (doğrulayıcı) ile kontrol yapmalıdır. Bunu yapamayan matbaalar tercih edilmemelidir. Basımevinden gelen ambalajların okunabilirlik kontrolünü bire bir veya rast gele seçme yöntemine göre kendisi yapacaktır. Verifier yazıcısından dökümünü alarak sevk irsaliyesine (veya kullanılan başka kabul dökümanına) ekleyip saklayacaktır. İlk baskı kontrolü yapılmadan asıl baskıya alınacak ambalajlarda, okunabilirliğin sağlanmasından dolayı oluşacak zararlardan müşteri sorumlu olacaktır.
  6. F) Basımevi ya da müşteri tarafından yapılan Verifier (doğrulama) işleminden DANIŞMAN haberdar edilecektir. Ya da danışmana verifier konusunda yardımcı olması için ilk baskı örnekleri getirilecektir.

4- ÜCRETLER

4-1. Barkod Master Film Ücretleri

Master Film ücretleri sipariş tarihindeki danışman tarafından yayınlanan ücretlerdir. Sonraki siparişlerde sipariş anında geçerli olan ücretler uygulanacaktır. Film ücretleri sözleşme anında nakit ya da kredi kartı ile ödenecektir.

4-2. Hizmet Ücretleri

Hizmet ücreti Ücretler sirkülerinde belirtildiği şekildedir.

5- VERGİLER

Fiyatlara fatura tarihindeki KDV oranları ve müşteri tarafından ödenmesi gerekebilecek vergiler ve harçlar müşterice ödenecektir.

6- İHTİLAF ve YETKİLİ MERCİ

6-1. Müşteri; Danışman tarafından kesilen hizmet ve master film ücret faturalarına itiraz etmez.

6-2. İhtilaf vukuunda ………….. mahkemeleri yetkilidir ve bu sözleşme karşılıklı mutabakatla imza altına alınmıştır. …/…/…

Danışman Adına                                                   Müşteri Adına

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat