BANKANIN MÜŞTERİSİNDEN HAKSIZ KESTİĞİ BEDELİN İADESİ DAVA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BANKANIN MÜŞTERİSİNDEN HAKSIZ KESTİĞİ BEDELİN İADESİ DAVA DİLEKÇESİ

………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: ………………………..)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Davalının müvekkilden haksız olarak kestiği bedellerin iadesi talebidir.
DAVA DEĞERİ       :

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil şirket davalı bankanın ……… hesap numaralı müşterisidir. Müvekkil şirket hesaplarından ………. ve …….. tarihlerinde toplam ………….. TL masraf kesilmiştir. İşlem gerekçesi olarak banka personeli tarafından müvekkil şirketin ……… üye iş yeri numaralı POS işlemlerine ait taksitli tutarların …… gün içerisinde ana hesaba geçmesini ve fakat bu tutarların taksit taksit geçmesi gerekirken toplu aktarımdan dolayı bu masrafın kesildiği açıklamasını getirmiştir.

 

Yapılan işleme dayanak gösterilen taksitli işlemlerin toplu olarak 35-40 gün içinde müvekkil şirket hesaplarına yansıtılması ile ilgili olarak müvekkil şirketin davalı bankadan hiçbir talebi olmadığı gibi müvekkil şirket hesaplarından kesinti yapılmasına dair hiçbir şekilde onay da vermemiştir. Sözlü olarak da olsa bir mutabakat veya bir uyarı ya da bildirim olmadan davalı bankanın ilgili tutarları müvekkil şirket hesaplarından kesmesi hukuka aykırıdır.

 

Söz konusu hukuka aykırılığın giderilmesi amacıyla müvekkil şirket tarafından ……….. tarihinde davalı bankaya ihtarname gönderilmiştir. Davalı banka “taksitli mal ve hizmet alımı bedellerinin 35+30 günlük sürelerde şirket hesabına ödeneceği” hükmünden yola çıkarak yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmüştür. Müvekkil şirketin onayını alınmaksızın ………. – ……… tarihleri arasında müvekkil şirket tarafından yapılan taksitli mal ve hizmet alımı bedelleri 35.günün sonunda ve 30 günlük vadeler beklenmeden sehven banka tarafından ödenmiştir.

Yapılan ödemenin sehven ve vadeler beklenmeden yapıldığı banka tarafından açıkça ikrar edilmiştir. Yapılan ödemeyi kabul anlamına gelmemek kaydıyla bu durumda banka müvekkil şirketten hiçbir talimat almadan, kendiliğinden yapmış olduğu bir işlem nedeniyle uğramış olduğu zararı da müvekkil şirkete yükletemez.

HUKUKİ SEBEPLER        : TBK, TTK ve sair her türlü hukuki mevzuat

DELİLLER           : …………. tarihli ihtarname, davalı banka tarafından gönderilen ……….. tarihli cevabi ihtarname, banka kayıtları, bilirkişi incelemesi, yemin ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU   : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Müvekkil şirketin hesabından hukuka aykırı olarak çekilen ……….. TL’nin çekildiği tarihten itibaren ticari avans faiziyle birlikte davalı bankadan tahsili ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat