BANKANIN HAKSIZ EYLEMİNDEN DOLAYI TAZMİNAT İHTARI

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BANKANIN HAKSIZ EYLEMİNDEN DOLAYI TAZMİNAT İHTARI

……………… NOTERLİĞİNE

KEŞİDE EDEN         :

VEKİLİ                      :

                                   

MUHATAPLAR       : 1)

                                      2)

KONU                        : ……. Bankası ….. Şubesinden müvekkil şirkete ait 31 adet çekin karşılıksız olduğu yönündeki haksız ve gerçeğe aykırı durumun ve hatalı banka kayıtlarının işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren derhal düzeltilmesi, tiraj yönünden Türkiye çapındaki en büyük 3 gazetede yaşanan bu durumun tamamen banka kayıtlarındaki hatadan kaynaklı olduğunun ilan edilmesi, gazetede ilan edilmezse bu durum yüzünden yaşanan ticari kayıplar ve ticari itibar nedeniyle ……… TL tazminatın keşideci müvekkilime 3 iş günü içinde ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR     :

Sayın Muhatap;

Keşideci müvekkil şirket sicilinde hiçbir ödenmemiş çeki bulunmayan saygın bir şirkettir. ….. Bankası ……. Şubesindeki hesaplarına ait çekleri de yine zamanında ödenmiş ya da bankaya iade edilmiştir.

………. tarihinde …… Bankası ……. Şubesinden müvekkil şirket aranarak çeklerinin karşılıksız olarak yazılmış olduğunun göründüğü bildirilmiştir. Müvekkil şirket yetkilisinin bankanızla görüşmelerinde bu durumun elektronik sistemden kaynaklı bir hata olduğu ve hemen düzeltileceği söylenmiştir.

Müvekkil, bankaya güvenle düzeltmenin yapılmasını beklemiş olup halen bu düzeltme yapılmadığı gibi keşideci müvekkil şirket bu nedenle ticari itibar ve iş kaybı yaşamaktadır.

Müvekkilin yapmış olduğu alım satıma ilişkin ticari sözleşmelerin birkaçı karşı tarafın yaptırdığı sorgularda müvekkilin çeklerinin yazılmış olduğunun görülmesi üzerine sözleşmenin feshedilmesi ile sonuçlanmıştır. Müvekkil şirket bu feshedilen sözleşmeler sebebiyle ……… TL zarara uğramıştır. Müvekkilin sicili ve piyasadaki itibarı çok ciddi anlamda zedelenmiş ve birçok iş kaybı söz konusu olmuştur. Açıklanan nedenlerle,

  • ….. Bankası ……Şubesinden müvekkil şirkete ait …. adet çekin karşılıksız olduğu yönündeki gerçeğe aykırı durumun ve hatalı banka kayıtlarının işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren derhal düzeltilmesi,
  • Tiraj yönünden Türkiye çapındaki en büyük 3 gazetede yaşanan bu durumun tamamen banka kayıtlarındaki hatadan kaynaklı olduğunun ilan edilmesi,
  • Gazetede ilan edilmezse bu durum yüzünden yaşanan ticari kayıplar ve ticari itibar nedeniyle …….. TL tazminatın keşideci müvekkilime 3 iş günü içinde ödenmesi, aksi halde fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutularak hakkınızda dava açılarak her türlü yargı gideri ve avukatlık ücretinin tarafınıza yansıtılacağı vekaleten ihtar olunur. Saygılarımızla.

KEŞİDECİ VEKİLİ

Sayın Noter,

Dört nüsha olarak düzenlenen işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhataplara tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafımıza iadesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

KEŞİDECİ VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat