Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişinin Tespiti Dilekçesi


            SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
DAVALI                    : Hasımsız.
 
D.KONUSU               :Müvekkilimin bakmakla yükümlü olduğu …………nin bulunduğunun tespiti.
 
OLAYLAR                 :
1-Müvekkilim ……….tarihinde yüksek okulu bitirerek öğretmenlik diplomasını almış olup şu anda tayin beklemektedir.
2-(kime bakmakla yükümlü olduğu ve neden bakacak başka kimsenin olmadığı ve bakmakla yükümlü olduğu kimsenin neden başka yere gidemediği)
 
3-Şayet müvekkilimin ………dışında uzak bir yere tayini çıkarsa ya öğretmenlikten vazgeçmesi yada …….ni terk etmesi gerekecektir. Müvekkilim mesleği olan öğretmenlikten vazgeçememektedir çünkü her şeyden önce hayatını devam ettirebilmek için para kazanmak zorundadır ayrıca mesleğini çok sevmekte ve ülkesine hizmet etmek istemektedir. Müvekkilimin ……..sin den de vazgeçmesi mümkün değildir çünkü onu ……da bırakıp tayin olduğu yere gitmesi durumunda ………ni ölüme terk etmiş olacaktır.
3-Resmi makamlar müvekkilime Mahkemeden bir ilam getirildiği takdirde tayininin ………içine veya yakın köylerden birine yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu sebeple Mahkemenize başvurmak zarureti hasıl olmuştur.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;Müvekkilimin bakmakla yükümlü olduğu yaşlı hasta ve bakıma muhtaç ………sinin bulunduğunun hüküm altına alınmasını vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat