Veraset İlamı Dilekçesi

0
1342

 Veraset İlamı Dilekçesi


                                          SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
DAVALI                    : Hasımsız.
 
D.KONUSU               :Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.
 
OLAYLAR               :Muris  Kayseri İli         İlçesi      mahallesi Cilt. Sayfa.
Ve kütük Sıra no.      da kayıtlı olup     tarihinde vefat etmiştir.
Mirasçı olarak geriye
 
Murisin malları üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için mirasçılık belgesine ihtiyaç duyulmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilğili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeblerle talebimizin kabulü ile murisin mirasçılarını ve miras hisselerini gösterir  mirasçılık belgesinin verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                               Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                                         Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here