Yaş Düzeltme Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :Nüfus Müdürlüğü.

 

DAVA KONUSU              :Müvekkilin nüfus kaydında ……….olarak yer alan doğum tarihinin …………….olarak düzeltilip kayda geçirilmesi talebidir.

OLAYLAR                       :

1-Müvekkilim ……..İli ……İlçesi ……..Mahallesi/Köyü Cilt……Aile Sıra No…. Sıra no….’da Nüfusa kayıtlıdır.

2-Müvekkilimin doğum tarihi ekte sunulan nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere ……………olarak gözükmektedir.

3-Oysa müvekkilimin doğum tarihi ………… dir. Her nasılsa doğum tarihi nüfus kütüğüne yanlış yazılmıştır.

4-Doğum tarihinin nüfus kütüğünde yanlış yazılması resmi ve özel işlerde bir çok sorun yarattığından iş bu davanın açılarak müvekkilin doğum tarihinin gerçek doğum tarihi olan ……….tarihi olarak düzeltilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Şahit bayanı,Doktor Raporu ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;…………olan müvekkilin doğum tarihinin ……………….. olarak düzeltilip  nüfus kayıtlarına geçirilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

EKİ                        :

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

 

 

 

 

 

EKİ      .

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...