BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ TALEBİ – HARAP OLUP TAMİR ETTİRİLMEYEN

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ TALEBİ – HARAP OLUP TAMİR ETTİRİLMEYEN

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                                                                             ../../….

DAVACILAR                         :

 

VEKİLLERİ                             :

 

DAVALI                                  :

 

KONU                                      : Harap Olan Bağımsız Bölümün Devri Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                   :

Müvekkillerim davalı ile birlikte ………. adresinde bulunan ve  ………. İli, ………. İlçesi, …….. Mahallesi, ………. Ada, ………. Pafta, ………. parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdırlar.

………. tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu davalının … numaralı bağımsız bölümü ile diğer üç bağımsız bölümde büyük ölçüde hasar görmüştür.

Davalının dışında bağımsız bölümleri hasar gören kat malikleri hiçbir uyarıya hacet kalmaksızın bağımsız bölümlerini onartarak oturulur hale getirmişlerdir.

Davalı ise aradan uzun bir zaman geçmesine ve tüm uyarılara rağmen bağımsız bölümünü onarmaya yanaşmamıştır.

Davalıya ait bağımsız bölümün bu durumda kalması binada paydaş olan müvekkillerimin bağımsız bölümleri için de zararlı ve tehlikelidir. Bu nedenle davalıya ait bağımsız bölümün mülkiyetinin bedeli karşılığında müvekkillerime devrinin sağlanması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             : Kat Mülkiyeti Kanunu m.25 ve sair mevzuat.

DELİLLER                              : Tapu kaydı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi.

TALEP SONUCU                   : Arz edilen nedenlerle davalıya ait bağımsız bölüm ile arsa payının değeri karşılığında ve arsa payları oranında müvekkillerime devredilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACILAR VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat