BABALIĞIN TESPİTİ VE TEDBİR — İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

BABALIĞIN TESPİTİ VE TEDBİR — İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Babalığın tespiti ve tedbir nafakası talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilim ile davalı arasında başlayan arkadaşlık zamanla büyük bir aşka dönüşmüştür. Taraflar arasında evlilik töreni yapılmış fakat resmi nikah kıyılmamıştır. Taraflar … ay beraber yaşamışlar ve bu süre zarfında müvekkilim davalıdan hamile kalmıştır.

Müvekkilim, …/…/…… tarihinde ……………. isminde bir çocuk dünyaya getirmiştir. Davalı resmi nikâh kıymadığı gibi dünyaya gelen çocuğunu da kabul etmemiştir. Bu durumda çocuğun babalığının tespiti ile dava süresinde …………. TL tedbir, karar kesinleştikten sonra  …………. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                        :  Tanık beyanları,doktor raporları,test sonuçlar ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER      :  TMK. m. 301, 304  ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU            :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının ………………’in babası olduğunun tespitine, aylık …………… TL tedbir nafakasının, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakasına dönüşmek üzere, davalıdan alınarak davacıya davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                              Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat