BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ – ŞARTA BAĞLI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ – ŞARTA BAĞLI

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

(ŞARTA BAĞLI)

  1. TARAFLAR VE TANIMLAR
  • Bir tarafta … adresinde oturan … (aşağıda “Bağışlayan” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta … adresinde oturan … (aşağıda “Bağışlanan” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir bağışlama sözleşmesi yapılmıştır.
  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  • İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti bağışlayana ait bulunan …….’un, belli bir mükellefiyet karşılığında bağışlanana bağışlamasıdır.
  1. TESLİM ve KABUL
  • Bağışlayan, yukarıda 1. maddede belirtilen ….’i Bağışlanana bağışlamış olup, bunları teslim etmiştir. Bağışlanan bunları bağışlama olarak kabul etmiştir.
  1. MÜKELLEFİYET
  • Bağışlanan, kendisine bağışlanan mücevherleri, ……. … yerine getirecektir. Aksi takdirde sözleşme geçersiz hale gelecektir. Bağışlanan kendisine verilen eşyaları derhal bağışlayana iade edecektir …/…/…

Bağışlayan                                                                Bağışlanan

(Ad/Soyad, İmza)                                                       (Ad/Soyad-İmza)

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat