Ayrılık Kararı Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Ayrılık kararı verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR                      :

1-Davalı ile müvekkilim …… tarihinde resmi nikahla evlenmişlerdir. Bu evlilikleri  ……İli ……..İlçesi……….Mahallesi/Köyü  Cilt no…..Aile Sıra no……ve sıra no …….da kayıtladır.

2-(çocukların durumu)

3-(anlaşmazlık konuları ve nedenleri)

4-Ancak tarafların bir süre ayrı kalması halinde davalının bu olumsuz davranışlarından uzaklaşması ,olayları daha iyi değerlendirme ve sorumluluklarının idrakine varması olasılığı mevcuttur. Açıklanan nedenlerle ayrılık kararı talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;taraflar ile ilgili olarak ayrılık kararı verilmesine,Çocuğun velayetinin müvekkile bırakılmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...