AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK POLİÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK POLİÇESİ

Türk Avukatı’nın Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi bilindiği üzere, ülkemizde bugüne kadar yaygın uygulanan bir poliçe örneği değildi. Özellikle Avrupa Birliğine giriş sürecinde gerek uyum yasaları neticesi, gerekse ülkemizde mülk edinen yabancı uyruklu ailelerin, ticari ilişkileri mevcut yabancı sermayeli şirketlerin, turizm sektöründe çalışan firmaların ve müvekkillerin, hatta Türk Avukat Büro ve Ortaklıklarıyla çalışan, yabancı ülkelerdeki Avukatlık Bürolarının talepleri sonucu Avukatlarımız ve Mevcut Müvekkilleri için garanti niteliğine haiz “Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi” artık önemli bir ihtiyaç, talep edilen bir konu haline gelmiştir.

Sigortalı                 :  Türkiye Barolarına kayıtlı (üye) avukatlardan oluşan avukatlık büro ve avukatlık ortaklıkları

Limit                      :  ………. TL (……….)

Poliçe Kapsamı     :  Avukatlık mesleğini icra ederken, avukatlık bürosunda çalışan tüm personel ve avukatların olası ihmal ve hatalı eylemlerinden kaynaklanan, müvekkillerinin maddi zararlarını teminat altına alır.

Poliçe Muhteviyatı         :

1- asgari ………. TL limit, talep halinde ………. TL’ye kadar yükseltilebilir.

2- Poliçe geriye dönük bir yıllık hataları da kapsar.

3- Ödenen hasarlar avukatlık bürosuna rücu edilmez.

4- Olası hata sonucu, maddi olarak mağdur olan müvekkilin avukatlık bürosuna yazılı olarak müracaatı yeterlidir. Mutlaka dava açılması gerekli değildir.

5- Avukatlık bürosu iddia edilen hatalı eylem veya maddi zararla ilgili savunma davası açmak ister ve hatalı olmadığını savunursa tüm giderler sigorta şirketine aittir. Yönetici için günlük ………. TL, çalışanlar için günlük ………. TL duruşma günleri iş gücü kaybı ödenir.

6- Avukatlık bürosunda kaybolan kayıp dokümanlar için yeniden tedarikiyle ilgili masraflar sigorta şirketince karşılanır.

7- Somut örnek olarak, temyiz süresini kaçırmak, faiz istemeyi atlamak gibi hatalı eylemler kapsam dâhilindedir.

8- Avukatlık bürosunun yıllık cirosuna göre yıllık net pirim ………. TL ile ………. TL arasında değişmektedir.

Bu poliçe 1,5 yıllık araştırma sonucu Dünya nın en büyük sigorta ve reasürans şirketi ……. garantisinde ve dünyada hizmet verdiği 140 ülkedeki standart ve şartlarla Türk Avukat ve Bürolarının istifadesine sunulmuştur.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat