AYRI KONUT EDİNME DAVASI DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

AYRI KONUT EDİNME DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Müvekkilimin ayrı konut edinmesine karar verilmesi talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı …………………………………….’da öğretim elemanı olarak görev yapmaktadırlar. Ayın yerde çalışırken tanışmış ve …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Bir süre mutlu devam eden evlilikleri bir süre sonra bazı sorunlar yüzünden üzücü bir hale gelmiştir.
  2. Müvekkilim ve eşi birlikte ÜDS sınavına hazırlanmışlardır. Müvekkilim sınavda başarılı olmuş, eşi ise bu sınava defalarca girmesine rağmen başarılı olamamıştır. Bu başarısızlık kendisinde psikolojik açıdan rahatsızlıklar meydana getirmiştir. Müvekkilimin eşi psikolojik destek almakta, anti deprasan ilaçlar kullanmaktadır.
  3. Müvekkilim şimdi doktora yeterlilik sınavına hazırlanmaktadır. Bu dönemde sessiz ve huzurlu bir ortama ihtiyacı bulunmaktadır. Oysa eşinin psikolojik rahatsızlığı devam etmektedir. Aynı evde yaşamaya devam etmeleri halinde müvekkilimin akademik kariyerinin riske girme ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle müvekkilimin altı ay süre ile ayrı konut edinmesine karar verilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tanık beyanı, nüfus kaydı, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 197 ve ilgili diğer mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında, müvekkilimin ayrı konut edinmesine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla talep ederim.

DAVACI VEKİLİ
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat