ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                  :

 

VEKİLİ                                     :

                                                   

 

DAVALI                                  :

 

KONU                                      : Arsa Payının Düzeltilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR                   :

  • Müvekkilim ……… adresinde bulunan ve ……… İli, ……… İlçesi, ……… Mahallesi, ……… pafta, ……… ada, ………. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan taşınmazdaki …. nolu bağımsız bölümün malikidir.
  • Müvekkilimin maliki olduğu bağımsız bölümün arsa payı yanlış olarak hesaplanmış ve tapuya da bu şekilde tescil edilmiştir. Bu yanlışlık diğer bağımsız bölümlerin arsa payları için de geçerlidir.
  • Müvekkilimin ve diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarının yanlış hesaplanmış olması ortak giderlerin ödenmesi konusunda sorunlara yol açmaktadır.
  • Bu sebeple bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             :  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                              : Tapu Kaydı, Yönetim Planı

TALEP SONUCU                   : Arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat