ARSA PAYININ DÜZENLENMESİ TALEBİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARSA PAYININ DÜZENLENMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

 

DAVALILAR                       :

KONU                                   : Arsa Payının Düzenlenmesi talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz ilin en bilinen iş hanlarından ………… İş Hanında ….. nolu bağımsız bölümün sahibidir. İşhanı, …………. mahallesi, ……… Caddesi No:…. adresindedir. Tapuda da ………. mahallesi …….. Ada , ……. Pafta, ……….. Parselde kayıtlıdır.

2- Son yapılan iş hanı genel kurulunda bazı bağımsız bölümlere ait arsa paylarının yanlış hesaplandığı ve tapu kayıtlarına da bu şekilde geçirildiği anlaşılmıştır. Müvekkilime ait bağımsız bölüm de bu yanlışın yapıldığı bağımsız bölümlerden birisidir.

 

3- Bu nedenle müvekkilimize ait arsa payının düzeltilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER           : 634 Sayılı Yasa, HMK ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                           : Yönetim planı, tapu kayıtları, sair deliller

İSTEM SONUCU                : Açıklanan nedenlerle belirtilen yerde müvekkilimize ait … no’lu bağımsız bölümün arsa payındaki yanlışlığın düzeltilerek tapuda işlenmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat