Arsa Payının Düzeltilmesi Dilekçesi


SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACILAR                 :
 
VEKİLİ                         :
 
DAVALILAR                 :
 
DAVA KONUSU            :Arsa payının düzeltilmesi istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-Müvekkilimin  ……….Mahallesi…….caddesi…….sokağı no…….de bulunan ve tapunun …….İli …..İlçesi……..Mevkii ……….Ada…….Parselde kayıtlı apartmanın paydaşlarındandır.
2-Müvekkilin maliki bulunduğu dairenin arsa payı hatalı olarak hesap edilmiş ve tapuya hatalı bir biçimde kaydedilmiştir. Hatta diğer bazı dairelerinde arsa payı yanlış hesap edilmiştir.
3-Apartmanın arsa payındaki yanlışlıkların bazı hukuki sorunlara yol açması nedeniyle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER       :T.M.K.,H.U.M.K.,Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                      :Tapu kayıtları,Yönetim planı, ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;müvekkile isabet eden …….nolu bağımsız bölümün arsa payının düzeltilerek tapuya tesciline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  
            
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
Yönetim planı
Tapu kaydı
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat