Bağımsız Bölüm Malikinin Rahatsız Etmesi Dilekçesi

SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                 :

 

VEKİLİ                         :

 

DAVALILAR                 :

 

DAVA KONUSU            :Davalının diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarına yaptığı

tecavüzün önlenmesi istemidir.

 

OLAYLAR                    :

1-Müvekkilimin  ……….Mahallesi…….caddesi…….sokağı no…….de bulunan ve tapunun …….İli …..İlçesi……..Mevkii ……….Ada…….Parselde kayıtlı apartmanın paydaşlarındandır.

2-………nolu bağımsız bölümün maliki olan davalı yapılan bütün uyarılara rağmen kat maliklerini rahatsız etmektedir. Şöyle ki;

3-

4-Açıklanan sebeplerden ötürü davalının bu davranışı diğer kat maliklerinin hakkına bir tecavüz niteliği taşıdığından işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER       :T.M.K.,H.U.M.K.,Kat Mülkiyeti Kanunu18,33 md. ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                      :Tapu kayıtları,şahit beyanı,Yönetim planı keşif ve bilirkişi incelemesi,…………….. ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Davalının ……………………davranışından vazgeçmesi için gerekli uyarının yapılmasına

2-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  

            

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

Yönetim planı

Tapu kaydı

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...