Bağımsız Bölüm Malikinin Rahatsız Etmesi Dilekçesi


SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACILAR                 :
 
VEKİLİ                         :
 
DAVALILAR                 :
 
DAVA KONUSU            :Davalının diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarına yaptığı
tecavüzün önlenmesi istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-Müvekkilimin  ……….Mahallesi…….caddesi…….sokağı no…….de bulunan ve tapunun …….İli …..İlçesi……..Mevkii ……….Ada…….Parselde kayıtlı apartmanın paydaşlarındandır.
2-………nolu bağımsız bölümün maliki olan davalı yapılan bütün uyarılara rağmen kat maliklerini rahatsız etmektedir. Şöyle ki;
3-
4-Açıklanan sebeplerden ötürü davalının bu davranışı diğer kat maliklerinin hakkına bir tecavüz niteliği taşıdığından işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER       :T.M.K.,H.U.M.K.,Kat Mülkiyeti Kanunu18,33 md. ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                      :Tapu kayıtları,şahit beyanı,Yönetim planı keşif ve bilirkişi incelemesi,…………….. ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Davalının ……………………davranışından vazgeçmesi için gerekli uyarının yapılmasına
2-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  
            
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
Yönetim planı
Tapu kaydı

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat