ARSA PAYI İLE AKT İRTİFAKININ DEVRİ TALEBİ – ÖDEME YAPILMAMASI

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARSA PAYI İLE AKT İRTİFAKININ DEVRİ TALEBİ – ÖDEME YAPILMAMASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACILAR                  :

 

VEKİLİ                          :

 

DAVALI                         :

 

KONU                            : Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Davalının Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR              :

 

  1. Müvekkilim ile davalı ……. adresinde bulunan ve  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, …….. Ada, ……. Pafta, ……. parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı sahibi ve paydaşıdırlar.
  1. ../../…. tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın başlayabilmesi için ödemesi gereken ………..TL’yi bugüne kadar ödememiş olup bu konuda …… Noterliğinin, ../../…. tarih ve …… yevmiye nolu ihtarnamesi de sonuç vermemiştir.
  1. Davalının bu tutumu müvekkilim ile birlikte diğer kat irtifakı sahiplerini de zor durumda bırakmıştır. Davalının üzerine düşen edimi yerine getirmemesi sonucu inşaata başlanamamakta olup her geçen gün inşaat maliyetleri artmakta ve müvekkilimin zararına neden olmaktadır.
  1. Bu nedenle yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalının arsa payı ile kat irtifakının müvekkillerime devri için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu m.26 ve sair mevzuat.

DELİLLER                      : Tapu kaydı, Sözleşme, İhtarname ve sair delailimiz.

TALEP SONUCU            : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalının arsa payı ile kat irtifakının değeri kendisine ödenmek şartıyla müvekkilim adına arsa payları oranında devrine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                     DAVACILAR VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat