ARİYET SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARİYET SÖZLEŞMESİ

                            A R İ Y E T   S Ö Z L E Ş ME S İ

                           

 

 

 

Madde 1-

TARAFLAR

………………. adresinde ikamet eden ……. ile …………… adresinde  ikamet eden ……. arasında aşağıdaki koşullarla bir ariyet sözleşmesi akdolunmuştur.

İş bu sözleşmede ;

……..……….. “ariyet veren”,

…………….. “ariyet alan” olarak anılacaktır.

Madde 2-

KONU

İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ariyet verene ait olan ……………… , bir ay süreyle ariyet alana, kullanma amacıyla bedelsiz olarak verilmesidir.

Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ariyet veren, ariyet konusu ……………..   ‘ı, ../../…. tarihinde ariyet alana teslim edecektir.

Ariyet alan, ariyet konusu ……………. her türlü dikkat ve özeni göstererek kullanacak, kesinlikle üçüncü kişilere kullandırmayacak, …………… içinde muhafaza edecektir. Ariyet alan ariyet konusu ……………..’ı kullanımı bittiğinde temiz olarak ve ariyet konusunu bir aylık sürenin dolduğu gün ariyet verene teslim edecektir. Ariyet alan ariyet konusunu sözleşme süresinin bitiminde iade etmediği taktirde gecikilen her gün için …………. TL. ödeyecektir. Ariyet alan ariyet konusu …………….. gelecek her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Ariyet konusunun kullanılamayacak derecede zarar görmesi durumunda rayiç bedelinin ……. mislini ariyet verene ödeyecektir.

Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için taraflar ……………….. Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini peşinen kabul ederler.

İş bu sözleşme, ../../….  tarihinde ………………..’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha ariyet alana teslim edilmiş, ikinci nüsha ariyet verende kalmıştır.

 

                                 

Ariyet Alan                                         Ariyet Veren

 

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat