AR-GE PROJE SORUMLUSU SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

AR-GE PROJE SORUMLUSU SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar

Bu sözleşme, Proje Sorumlusu: ….. ile ….. arasında aşağıdaki şartlarla düzenlenmiştir.

Projenin Adı                           :      …..

İşveren/Kuruluş                      :      ….. Üniversitesi

Adresi                                    :      …..

Vergi Dairesi ve Numarası      :      …..

Telefon ve Faks No               :      …..

İlgili Temsilci                          :      …..

Projenin Tanımı                      :      …..

Proje Sorumluları                   :      …..

Fakülte                                  :      …..

Birimi                                     :      …..

Adresi                                    :      …..

Telefon No                            :      …..

Faks                                      :      …..

Projenin Süresi                       :      .. / .. / …. – .. / .. / ….

Projede Görev Alacak Kişiler

  1. a) (Ünvanı, Projedeki Görevi) : …..
  2. b) Üniversite Dışından

Projedeki Görevi                    :      …..

Proje Sorumlusunun Notları    :      …..

Devir/Temlik: Sözleşme konusu eseri yayınlayıp yayınlamamakta Üniversite serbest olup proje sorumlusu tüm telif haklarını Üniversite’ye temlik etmiş olduğundan bu konuda hiçbir hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

İlgili Dekan Onayı                   :      …..

Sözleşme Tarihi                      :      .. / .. / ….

Proje Sorumlusu                     :      ….. Üniversite

2- Projenin Yürütülmesi ile İlgili Kurallar

1-  Proje Sorumlusu tarafından istenilen avans miktarı ….. USD eşdeğeri olan ….. (…..Türk Lirası) istenilen gün karşılanacak, daha fazla. miktarda avans isteği için iki gün önceden Üniversite muhasebesi bilgilendirilecektir. Alınan avanslar …. gün içinde kapatılır.

2-  Proje bedeli üzerinden Üniversite payı düşüldükten sonra kalan miktarın tüm harcama yetkisi Proje Sorumlusu’nda olacaktır. Harcama ile ilgili talepler bir yazı ile Üniversite Muhasebesine bildirilecektir. Proje sorumlusu bütçe fasılları arasında % …’yi aşan aktarmalarda Üniversite’nin onayını alacaktır.

3-  Proje aşamasında aşağıdaki hususlara yer verilecektir:

  1. a) Proje Sözleşmesi’nde proje ile ilgili işin tanımı, proje süresi, işin bedeli, ödeme şekli ve benzeri bilgiler yer alacaktır.
  2. b) Projelerle ilgili güvence mektubu Üniversite tarafından sağlanacak ve masrafları proje masraflarına eklenecektir.
  3. c) Proje ile ilgili her türlü muhasebe işleri Üniversite muhasebesi içerisinde “Ar-Ge Muhasebesi” olarak yürütülecektir.

4-  Proje bedelinin yatırılmasıyla harcanması arasında kalan sürede bankada kullanım gelirleri, aksi başka bir Sözleşme ile tanımlanmamışsa, Üniversite’nin tasarrufundadır.

5-  Döviz olarak yatırılan proje bedeli ayrı döviz cinsinden açılan bir hesapta tutulur. Harcandığı günkü Merkez Bankası döviz alış kurundan Türk Lirasına çevrilir ve projenin Türk Lirası bütçesine aktarılır.

6-  Yapılan yurt içi ve yurt dışı harcamalarda belgelenemeyen harcama miktarları Proje Yöneticisi’nin imzası olan bir tutanakla belirlenir ve iki ayda bir Yürütme Kurulu’nün onayı alınarak bütçeden düşülür.

7-  Telif hakkı, alınan hizmet, görevlendirme ve benzeri personel ödemeleri miktarı ve cinsi Proje Sorumlusu tarafından belirlenir.

8-  Üniversite, projenin istenildiği gibi yürütülmemesi ve bitirilmemesinden dolayı “Müessese” tarafından talep edilmesi durumunda, Projenin tamamlanması için Proje Yürütücüsünün yerine bir başka yürütücü atayabilir.

Ar-Ge İşletmesi Proje Sorumlusu, Sözleşmesini imzalayan Proje Yürütücüsü Projenin Yürütülmesi ile ilgili esaslara uymayı kabul etmiş sayılır. .. / .. / ….

İşveren                                                      Proje Sorumlusu

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat