ARDİYE SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARDİYE SÖZLEŞMESİ

ARDİYE SÖZLEŞMESİ

Ardiye Sözleşmesi

Bir tarafta … adresinde oturan … (aşağıda, “Ardiyeci” olarak anılacaktır.) ile, diğer tarafta … adresinde oturan … (aşağıda “Mudi” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir ardiye sözleşmesi yapılmıştır:

Sözleşmenin konusu

Madde 1) İşbu sözleşmenin konusu, Mudinin tevdi ettiği malların ardiyecinin deposunda muhafazasıdır.

Mudinin yükümlülükleri

Madde 2) Ardiyeci Mudinin kendisine teslim edeceği toplam … malı, Ardiyecinin … adresindeki ardiyesinin kapısında tesellüm edecek ve bunları ardiyesine depolayarak muhafaza edecektir.

Ardiyeci, depolama ve muhafazada kendisine, düşen her türlü özeni gösterecek ve malların zarar görmemesini sağlayacaktır.

Ardiyeci, Mudinin talebi halinde, günlük mesai saatleri içinde mudinin veya yetkilendireceği temsilcisinin depolanan malların durumunu incelemesine izin verecektir. Bunun dışında, yine Mudinin talebi halinde mallara alıcı olan kimselerin de bu malları görmesine izin verecektir; ancak alıcı olduğunu söyleyen kimselerin bizzat Mudi ile veya Mudinin yetkilendireceği kişi ile ardiyeye girmesi kuraldır.

Ardiyeci, sözleşmeye konu malları, her türlü riske karşı sigorta ettirecektir.

Mudinin hakları

Madde 3) Mudi, depolama ve muhafaza edilen mallar için aylık net … TL. ücret ödeyecektir. (KDV mudiye aittir.)

Depolama süresi …/…/… tarihinden itibaren üç aydır: üç ayın bitiminde eğer malların tamamı veya kısmı mudi tarafından geri alınmayacak olursa, ücret her iki taraf arasında yeniden kararlaştırılacaktır.

Ücret, her ayın 3. günü ödenecektir. Ödeme, Ardiyecinin işyerinde yapılacaktır.

Yetkili mahkeme

Madde 4) İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda … Mahkemeleri ve … icra Daireleri yetkilidir.

Madde 5) İşbu sözleşme …/…/… tarihinde …’da iki nüsha olarak imzalanmış ve imzalanan nüshalar tarafından arasında teati edilmiştir.

Ardiyeci                                                             Mudi

(Ad/Soyad, İmza)                                               (Ad Soyad-İmza)

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat