ARAZİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ARAZİ KİRA SÖZLEŞMESİ

  1. Kiralanan Arazinin Tapu Kayıt Bilgileri ve Özellikleri

Arazi Kira Sözleşmesi

Yeri                                    :    …

Kiralanan Arazi Cinsi        :    …

Kiralanan Yerin
Sıra NoMevkiiDönüm
Kira Alanın
Hisse Oranı
Sulu/KıraçTapulu/

Tapusuz

1.
2.
3.
  1. Kira Sözleşmesinin Süresi

Sözleşmenin süresi … (…) yıldır. Süre …/…/… – …/…/… dönemlerini kapsar.

Sözleşme …/…/… tarihinde yürürlüğe girer.

  1. Gider ve Vergiler

İşbu işlemden dolayı tahakkuk edecek damga vergisini noter tarafından makbuz mukabili tahsil edilmesine rıza ve muvafakatimizin bulunduğunu kabul beyan ve ikrar ederiz.

  1. Diğer Hususlar

Yukarıda vasıfları ve miktarları belirtilen gayrimenkul, kullanılabilir tarım arazisi olarak kiracıya teslim edilmiştir.

Kiracı kira süresinin hitamında kiraya verilen gayrimenkulü aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

Kiralama işleminin iki tarafın rızasıyla ve yukarıda yazılı şartlarla karşılıklı anlaşılarak gerçekleştirildiğine dair bu sözleşme … nüsha olarak tanzim edilmiştir. …/…/…

KİRACI                                                                       KİRALAYAN

Adı Soyadı – İmza                                                      Adı Soyadı – İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat