ARAÇLI TANITIM SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ARAÇLI TANITIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta (Şirket):

Diğer tarafta (Şirket):

2- Konusu

………., kiralamak suretiyle temin edeceği 2 adet …. ve …. model ………. marka aracı listesi ekli ekipmanlarla donatarak ve ekli listedeki elemanları temin ederek, Şirket’in kalkınmada öncelikli tanıtım ve satış amaçlı projesi kapsamında, Şirket’in vereceği program ve veriler dâhilinde Şirket ürünlerinin tanıtım ve satışının yapılması ile ilgili koşulların belirlenmesidir.

3- ……….’nin Yükümlülükleri

1- ………. bu projede kullanmak üzere iki adet …. ve …. model ………. marka araç kiralayacaktır. Bu araçlarla ilgili sorumluluk ……….’ye ait olacak ve gerek araçlara, gerekse 3. şahıslara gelebilecek her türlü hasar ve zarardan ………. sorumlu olacaktır.

2- Araçlar, dış görünümleri Ek-1’deki şekle uygun olarak giydirilecektir.

3- Araçların iç görünümü Ek-2’deki şekle uygun olarak dizayn edilecektir.

A- Araçların içindeki ekipmanlar

Bir LCD TV (………. tarafından kiralanacaktır).

Araç zeminleri kırmızı halı, yan duvarlar kırmızı kumaş döşeme, plazmanın olduğu duvarlar ise gri kumaşla döşenecektir.

Araçlarda bir konuk koltuğu, bir kayıt masası ve bir hostes koltuğu yer alacaktır.

Araçlarda birer jeneratör bulunacaktır ve jeneratörlerin mülkiyeti Şirket’e kalacaktır.

Araçların arka kısmını 2.55 cm’den 2’ye bölen perde bulunacaktır.

Araçlardaki çanak anten ile Şirket yayını alınamadığı takdirde DVD’den yayın verebilecek bir sistem bulunacaktır.

Araçların içinde bir ses Plazma ile senkronize bir ses sistemi ve VCD’den dışarı Şirket’in cıngılını verebilecek bir ses sistemi bulunacaktır ve tüm bunların mülkiyeti Şirket’e kalacaktır.

  1. B) Araçların dışındaki ekipmanlar

Araçların dış görünümü Ek-1’de yer aldığı şekilde giydirilecek ve araç dışında:

Plazma ayağı (Plazmanın istendiği takdirde dışarı alınabilmesi veya istenildiğinde sistemi komple bir alışveriş merkezinde konumlandırabilmek için)

Kolon kutuları,

Görsel duvar. Bulundurulacaktır ve mülkiyeti Şirket’e ait olacaktır.

4- Her araçta ………. tarafından temin edilecek bir kadın, bir erkek hostes (tanıtım ve satış elemanı) bulunacaktır ve bu personel aracı kullanmakla da sorumlu olacaktır. Ayrıca gidilecek bölgelerde yerleşik bulunan ve orada destek verecek olan her araç için ………. yardımcı eleman (Toplam: ………. eleman kullanılacaktır) Sabit elemanların kıyafetleri Ek-3’te yer aldığı şekilde ………. tarafından temin edilecektir.

Bu elemanlar ……….’ye bağlı olacaklar. Ücretleri, yemek ve konaklama gibi ihtiyaçları ………. tarafından karşılanacaktır. Bu elemanların ücret, SSK primleri ve her türlü kanundan doğan haklarının muhatabı ……….’dır. Gerek bu elemanlara gelebilecek zararların, gerekse bu elemanların hatasıyla 3. şahıslara verilebilecek zararların sorumlusunun ………. olacağına Şirket’in bu konularda hiç bir sorumluluğu olmayacağını taraflar kabul etmişlerdir.

4- Projenin Başlangıcı ve Süresi

Söz konusu proje ile ilgili olarak araçlar ../../…. tarihinde hareket edecekler ve bu hareket gününden ………. gün sonuna kadar Şirket’in programı çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Süre dolduğunda iş bu anlaşma tarafların yazılı mutabakatı ile belirli bir süre için uzatılabilir.

5- Projenin Bütçesi ve Ödeme Koşulları

Proje için ekte düzenlenen bir bütçeye göre harcama yapılacaktır. KDV hariç ………. TL tutarındaki bu harcamalar ………. tarafından yapılacak ve proje tamamlandığında ………. %………. ajans komisyonu olan ………. TL’ye hak kazanacaktır. Böylece Şirket’in bu proje için ……….’ye ödeyeceği bedel toplam KDV hariç ………. TL olacaktır.

6- Ödeme Koşulları

Şirket tarafından fatura karşılığı ……….’ye ../../…. tarihinde ………. TL + KDV ../../…. tarihinde ………. TL + KDV ../../…. tarihinde ………. TL + KDV ödenecektir.

7- Damga Vergisi

İşbu anlaşmadan doğan damga vergisini taraflar ayrı ayrı ödeyeceklerdir.

8- İhtilafların Halli

İşbu anlaşmadan doğabilecek ihtilafların hallinde ………. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme …/…/…. tarihinde 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

 

Şirket                                                           Şirket

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat