ARAÇ ZİMMET SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARAÇ ZİMMET SÖZLEŞMESİ

İşveren/Ünvanı         :         …..

İşçi/Zimmetli Kişi:     …..

Adresi                     :         …..

İşveren ve işçi arasında aşağıda belirtilen şart ve hükümler çerçevesinde bir Araç Zimmet Sözleşmesi (bundan böyle sözleşme) akdedilmiş olup, taraflar işbu hükümlere uymayı peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. araç zimmet sözleşmesi, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, sona erme tarihi iş sözleşmesi ile aynı tarihi taşır.

Şart ve Hükümler

1-  Araç, işçiye sağlam ve temiz teslim edilmiş olup, teslim tarihinde aynı durumda teslim edilecektir.

2-  Araç adına tahakkuk edecek tüm cezalar, zimmetli kişi tarafından ödenir.

3-  Zimmetli kişi dışında, aracı kimse kullanamaz. Şirket personeli dışında hiçbir kimse bindirilemez.

4-  Araçta şirket malzemeleri dışında özel malzemeler taşınamaz ve bulundurulamaz.

5-  Araç üzerinde bulunan çıkartmalar hiçbir suretlere çıkartılamaz ve başka aksesuar takılamaz. Araçtaki müzik seti hoparlör yeri belirli ve sabittir, araç içerisinde herhangi bir yere taktırılamaz.

6-  Araç hiçbir şekilde amacı dışarısında kullanılamayacak olup, kullanımı esnasında azami özen (araç iç ve dış temizliği) ve dikkat sarf edilecektir. Aracın amacı dışında kullanılması, araca el konulması gibi durumlarda, aracın o günkü rayiç bedeli, bir (1) hafta içerisinde zimmetli kişiden tahsil edilir.

7-  Zimmetli kişinin dikkatsizliği ve ihmali nedeni ile araçta meydana gelecek her türlü zarar zimmetli kişi tarafından karşılanır. ( örneğin aracın yağsız ve susuz kalması, kışın zincir takılmaması vs.)

8-  Araçla yapılan kazalar derhal şirket merkezine bildirilecek olup, trafik kaza tutanağı ve alkol raporu da sunulacaktır. Aksi halde gerek şirket aracında, gerekse karşı taraf aracında meydana gelen hasarlardan zimmetli kişi sorumludur.

9-  Zimmetli kişiye kullanmak üzere teslim edilen araçla iş saati içinde veya dışında meydana gelen kazalardan doğan maddi ve manevi zararlardan zimmetli kişi sorumludur. Bu sorumluluk üçüncü şahısları da kapsar. Kazalarda kasko ve trafik sigortasından hasarın tanzimi gerçekleşse dahi hasar bedeli kusur oranında zimmetli kişiden tahsil edilir.

10-Borçlar kanunu gereğince işverenin kaza nedeni ile üçüncü şahısların maddi ve manevi zararım tazmin etmesi halinde, kazayı yapan zimmetli kişiye rücü etme hakkı vardır. Rücü için ayrıca bir karar ittihazına gerek olmaksızın, zimmetli kişi bu bedeli ödemeyi peşinen ve gayri kabili rücu taahhüt, kabul ve beyan etmiştir. İşverenin gerek kendi aracı, gerekse üçüncü şahıslar için maddi ve manevi zararları karşılaması halinde zimmetli kişiye rücünda ödeme tarihinden itibaren aylık %5 faiz uygulanır.

11-Zimmetli araçla işçi tarafından kusuru ile birden fazla kazaya sebebiyet verilmiş olması halinde iş sözleşmesi işveren tarafında bildirimsiz feshedilir.

12-Uyuşmazlık halinde ….. mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

İşveren                                                        İşçi/Zimmet Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat