Araçta Maddi Hasar Sigorta Bedeli Rücuan Tazminat Temyize Yanıt Dilekçesi

Araçta Maddi Hasar Sigorta Bedeli Rücuan Tazminat Temyize Yanıt Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                                    : …./… E., …/… K.

TEMYİZE CEVAP VEREN DAVACI      : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                                          : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                                         : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                                          : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                                             : Temyiz itirazlarının reddi ile yerel mahkeme kararının ONANMASI talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Davalı B.. Ltd. Şti. davacı şirkete … poliçe numarası ile … plakalı aracını Ticari Filo Kasko Poliçesi ile sigortalatmıştır.

2. Davacı şirket sigortalı aracın kaza sonucu uğradığı hasarın bedeli olarak sigortalısına … tarihinde … TL ödeyerek TTK m. 1472 gereğince sigortalısının haklarına halef olmuştur.

3. Davalı sigortalımız hasarın tamamı olan … TL’yi davacı şirketten almasına rağmen, karşı tarafın aracının sigortalı olduğu G. Sigorta’ya başvurarak haksız ve hukuka aykırı olarak … TL daha almıştır. TTK.m. 1472 ve Karayolları Trafik Kanunu gereğince müvekkilim şirket davalı sigortalısının haklarına halef olduğundan davalının sebepsiz olarak zenginleştiği miktar olan … TL’nin yasal faizi ile beraber tarafımıza iadesi talep edilmiş ve yerel mahkemece dava kabul edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER          :HMK, TTK/1472; KTK/96 ve ilgili tüm mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanan nedenlerle usul ve yasaya uygun olan yerel mahkeme kararının ONANMASINI yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)