Aile Mahkemelerinde Kısa Karara Hükmün Tamamı Yazılmalıdır

Aile Mahkemelerinde Kısa Karara Hükmün Tamamı Yazılmalıdır

Aile Mahkemesinin ….. esas sayılı boşanmaya karar verilen dosyalarında; reşit olmayan çocukların velayeti veya nafaka hususlarına kısa kararda yer verilmeyip, gerekçeli kararda izah olunduğu saptanmıştır.
* HMK’nın 294/2-3. maddesi uyarınca; hükmün, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilip tefhim olunacağı, hüküm tefhiminin herhalde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olacağının, aynı Yasa’nın 297/2. maddesi uyarınca; hükmün sonuç kısmında taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerektiğinin, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 14/11/2013 tarih ve 2013/12129 esas, 2013/26492 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, son oturum tutanağında “davanın kısmen kabulüne” denilmekle yetinilip hüküm sonucunun belirtilmemesi halinde tefhim edilerek hukuki varlık kazanmış bir hüküm bulunmadığının bilinmesi, TMK’nın 182. maddesi gereğince; hâkimin, boşanma veya ayrılık kararı ile birlikte velayet hakkının kullanılmasına ve ana-baba ile çocuklar arasındaki şahsî münasebetlere dair iktiza eden tedbirleri de alması ve bu hususun kısa kararda da açıklanması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat