ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ

Araç Rehin Sözleşmesi

REHİN VERENİN   

Adı Soyadı                :

T.C. Kimlik Numarası :

Adresi                       :

REHİN ALANIN

Unvanı/Adı Soyadı    :

Vergi Dairesi            :

Vergi Numarası        :

Rehin Tutarı             :

Rehin Konusu Aracın

Plaka:Markası:
Modeli:Cinsi:
Tipi:Rengi:
Motor Seri No:Şase Seri No:

 

  1. Taraflar arasında akdedilmiş olan …/…/… tarihli kredi sözleşmesi ile verilen kredinin teminatı olarak, rehin veren yukarıda bilgileri verilmiş olan aracın ve plakasının, … TL (Yalnız … TL) değer üzerinden …  Bankası A.Ş.’ne rehin edildiğini kabul ve beyan eder.

Rehin Verenin Yükümlülükleri

  1. Rehin veren, yukarıda belirtilen kredi sözleşmesi ile açılan kredinin kullandırılmasından itibaren ve kredinin vadesi boyunca, aracın Kasko Sigortasını yaptırarak, sigorta poliçesinde … Bankası A.Ş.nin dair ve mürtehin sıfatıyla lehdar kılınmasını kabul eder.
  2. Rehin veren, işbu rehin işlemini araç Karayolları Trafik Kanununa tabi ise aracın Trafik Siciline, iş makinesi ise kayıtlı olduğu Ziraat Odaları, Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarındaki Siciline tescil ettirmeyi veya … Bankası A.Ş.nin tescil işlemini yaptırmasını ve tescil ile terkin işlemi için gereken masraf ve mali yükümlülükleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Rehin Alanın Yükümlülüğü

  1. … Ş. ise, rehin konusu menkulü teslim aldığını kabul ve beyan eder.
  1. İşbu Rehin Sözleşmesi yukarıda belirtilen Kredi Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  2. Bu sözleşmede geçen “ARAÇ” deyimi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlandığı anlamda kullanılmıştır.

İşbu sözleşme taraflarca okunmuş, imzalanarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Tarih: …/…/……

REHİN VEREN
Adı Soyadı
İmza
REHİN ALAN
Ad Soyad
İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat