ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1 YILLIK

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1 YILLIK

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ

TARAFLAR

KİRALAYANIN
ADI VE SOYADI
ADRESİ
ARAÇ PLAKA NO

Bundan böyle KİRALAYAN  olarak anılacaktır.

KİRACININ
ADI VE SOYADI (ÜNVANI)
ADRESİ

Bundan böyle KİRACI olarak anılacaktır.

ÜCRET

1-SÖZLEŞMENİN KONUSU

_____________Plaka numaralı ________________marka otomobilin KİRACI’ya kiraya verilmesi.

2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ

Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

3-TAAHHÜTNAME

Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRALAYAN ve KİRACI aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

4- SÖZLEŞME ŞARTLARI

Ücret, Vergi ve Gider

a)     Ücret net olup her ayın en geç ___’sinde ödenecektir. Sözleşmeden doğan damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler KİRACI’ya aittir. Ayrıca aracın Trafik ve Kasko sigortası bedelleri KİRACI’ya aittir.

Ayıba Karşı Tekeffül

b)     KİRALAYAN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRACI’ya teslim etmiştir.

 Kiracının Yükümlülükleri

c)     Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRACI’ya aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRALAYAN’dan ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRACI aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.

5- SÖZLEŞME SÜRESİ

Bu sözleşme yukarıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir. Sözleşmenin uzatılması, kısaltılması ya da sözleşmenin iptali hakkı KİRALAYAN’a aittir. Sözleşme bitiş tarihinden itibaren 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda iş bu sözleşme otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzatılır.

İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda _____________ Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

 KİRAYA VEREN                                                     KİRALAYAN

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat