ARAÇ MADDİ HASAR SİGORTA RÜCUEN TAZMİNAT İSTİNAFA YANIT DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARAÇ MADDİ HASAR SİGORTA RÜCUEN TAZMİNAT İSTİNAFA YANIT DİLEKÇESİ

…………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

……………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

……………….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 YANIT VEREN

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………….)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVALI                    :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :……….. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……Esas- …….. Karar sayılı, ……….. tarihli kararına karşı istinaf kanun yolu başvurusuna karşı yanıtlarımızdır
AÇIKLAMALAR     :

 

  • Davalı …………….. Tic. Ltd. Şti, müvekkile …………… poliçe numarası ile ………… plaka sayılı aracını Ticari Filo Kasko Poliçesi ile sigortalatmıştır. Davalıya ait aracın ………… tarihinde …………… plaka sayılı araçla çarpışması neticesinde, müvekkil şirket oluşan …….. TL tutarındaki tüm zararını ödemiştir. Sigortalı bulunan ………… plaka sayılı vasıtaya çarparak araçta maddi hasar meydana gelmesine sebep olan ………… plaka sayılı vasıta ……… Sigorta A.Ş.ye ……………… poliçe no ile zorunlu mali sorumluluk ve ihtiyati mali mesuliyet sigortası ile sigortalıdır.
  • Müvekkil şirket sigortalı aracın uğradığı hasarın bedeli olarak sigortalısına ………. tarihinde ……… TL ödeyerek sigortalısının haklarına halef olmuştur. Kazada kusurlu olan ……….. plaka sayılı aracı sigortalamış olan ……… Sigorta A.Ş.’ye rücu edilmiş, ……… Sigorta tarafımıza …….TL ödemiş, kalan ……… TL’nin ise kendilerine doğrudan başvuran ……….. plaka sayılı aracın sahibine ödediklerini bildirmişlerdir.
  • Davalı sigortalı hasarın tamamı olan …….. TL’yi müvekkilim şirketten almasına rağmen, ……. Sigorta’ya başvurarak haksız ve hukuka aykırı olarak ……. TL daha almıştır. TTK.1301.md. ve Karayolları Trafik Kanunu gereğince müvekkil, davalı sigortalısının haklarına halef olduğundan davalının sebepsiz olarak zenginleştiği miktar olan ……. TL’nin yasal faizi ile beraber iadesi talep edilmiştir.
  • Mahkemece, davalının kendi sigorta şirketinden zararının tamamını aldığı halde zarar veren 3. kişinin sigortacısından da …….. TL alarak, davacı müvekkil şirketin halefiyet hakkını ihlal ettiği anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmiştir. Yerel mahkemenin kararı usul ve yasaya uygundur.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Mahalli mahkeme tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun bulunması nedeniyle istinaf başvurusunun usulden ve esastan reddine karar verilmesini,
  • Vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini,
  • Kötü niyetle istinafa başvuran karşı tarafın yargılama giderlerine ve cezaya mahkum edilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURANA

YANIT VEREN DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat