Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır? Hesaplanırken Nelere Dikkat Edilir?

Her insanın sağlığı veya can güvenliği para ile ölçülemeyecek kadar değerli olsa da trafik kazalarının yüksek oranlarda gerçekleştiği ülkelerde bu ekonomik yansımaları da dikkate almak özellikle devletin bu konuda alacağı tedbirlere ivme kazandırmak açısından etkili olabilir. Şimdilik trafik kazalarını önlemek açısından birçok ülke yeterli düzenleme ve eğitimleri sahip olmasa da Türkiye için konuşursak en azından trafik kazaları sonrası oluşan mağduriyetleri gidermek adına atılan adımların pozitif gelişmeler olduğunu söylemek mümkün. Bilindiği üzere trafik kazaları oluştuktan sonraki aşamalarda ülkemizdeki trafik kültürü bakımından da ilerlemeler kaydedilmiş durumda. Bunların başında şüphesiz kazalardan sonraki süreci polise ihtiyaç duymadan yönetebilme yetisi geliyor. Bunu da temel olarak hasar tespit tutanakları ve kaza fotoğrafları gibi birkaç belgeyle halletmek mümkün.

Araç değer kaybının hesaplamasına geçmeden değer kaybı ile ilgili en temel bilgileri Araç değer kaybı nedir? yazımızdan okuyabilirsiniz.

Araç değer kaybı hangi şartlarda oluşur?

  • Aracınızın değer kaybını alabilmeniz için öncelikle kazada haklı taraf olmalısınız. Kazayı yapan taraf aracının değer kaybını talep edemez.
  • Değer Kaybı başvurularının iki yıllık zamanaşımı vardır ve bu süre içerisinde eğer başvuru yapılmazsa kazazede bu hakkını yitirir.
  • Kazayı yapan tarafın araç sigortası olmalıdır. Trafiğe çıkan her sürücüde olduğunu varsaydığımız sigortası yok ise haksız olan kişi bizzat ödemeyi yapmakla yükümlüdür.
  • Değer kaybını alabilmeniz için aracınızın kilometresi 163.000’den fazla olmamalıdır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı davaları için belirlenecek olan paranın yani Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır? sorusunun cevabını vererek konuyu bağlayacak olursak;

Öncelikle ekspertiz çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalar esnasında bilirkişiler aracın 2. El piyasasındaki kazadan önceki değerini, aracın yaş ve kilometresini, onarım geçmişinde araçta kullanılan parça ve bu süreçteki diğer faktörleri (tamir yaptırılan servis gibi), kaza sonrası hasar gören parçaların araç için ne kadar önemli ve değerli olduğu, yapılan boya işlemleri ve aracın daha önceki kazalardan bulunan tamir & parça değişim geçmişini hesaba katarak kusurlu taraftan talep edilmesi gereken parayı ortaya çıkarırlar.

Burada sigorta şirketlerinin de katkısıyla adli süreçlerin içine girilmeden kusuru fazla olan tarafın, diğer tarafta oluşan hasarı sigorta poliçeleri kapsamında karşılaması kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Hoş bir genelleme olmasa da ülkemizde trafiğe aktif olarak katılan bireylerin birçoğu bu durumları en az bir kere tecrübe ediyor. Bu da ister istemez ülkemizde araç kullanan bireylerin kaza sonrası prosedürler hakkında belli bir birikime sahip olmasını sağlıyor. Bu birikim neticesinde de (ölüm ve yaralanma olmayan kazalarda) trafik kazaları sonucu oluşan maddi hasarların giderilmesi artık bir polemik veya tartışma konusu olmaktan çıkmış durumda.

Araç Değer Kaybı Hesaplandıktan Sonra Nasıl Tazmin Edilir?

Türkiye’de araç kullanan kişilerin birçoğu halen bazı haklarından habersiz durumda. Bu haklardan en bariz olanı ise araç değer kayıplarının karşılanmasının gerekliliği. Ancak şunu belirtmeliyiz ki bu konuda sigorta şirketleri – tabiri caizse – süreçleri yokuşa sürüyor. Bu anlamda araç değer kaybı davaları bahsi geçen adli süreçlerin genelini kapsıyor. Hepimizin bildiği gibi bir araç herhangi bir kaza sonucu hasar alıp akabinde tamir gördüğünde dış görünüşü ve belki fonksiyonları orijinalini aratmayacak kadar iyi hale getirilse de bir aracın geçmişine işlenen hasar kaydı otomatik olarak aracın 2. El satış piyasasındaki değerini düşürüyor. Ancak araç değer kaybı davası açılmak suretiyle tamir bedeline ek olarak aradaki bu değer kaybını da tahsil etmek mümkün. Bunu yapmak için aracın geçirdiği kaza üstünden 2 yıldan fazla geçmemiş olması gerekir. Bununla birlikte araç değer kaybı davaları sigorta şirketlerine açılacağı için kazada kusurun çoğuna sahip olan tarafın bir trafik sigortası bulunması gerekir şayet kişinin herhangi bir sigortası bulunmuyorsa bireysel dava açmak da mümkündür. Ek olarak, kazada kusurlu bulunan tarafın araç değer kaybı davası açabileceği herhangi bir durum söz konusu değildir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat