Araç değer kaybı nedir? Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Araç değer kaybı nedir? Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazaları küçüğünden büyüğüne her seferinde olumsuz birçok sonuç doğurma potansiyeli olan kazalardır. Ülkemizde her gün belki her saat çeşitli trafik kazaları gerçekleşmekte ve bu kazalar sonucu insanlar kimi zaman hayatlarını kimi zaman sağlıklarını kaybetmektedirler. Bu kazaların önlenmesi için devlet kurumları kadar vatandaşların da belli bir çaba sarf etmesi gerekir. Ancak güncel durumda istatistiklere baktığımızda ülkemizde sürekli olarak (en iyi ihtimalle) araç hasarlı kazalar meydana gelmektedir. Araçların hasar aldığı kazalar sonucu da oluşan hasarın kim tarafında karşılanacağına dair resmi işlemler sürecine girilir. Ülkemizde alışılmış olan kaza sonrası hasar tespiti ve tazmini süreçleri içerisinde eskiden bulunmayan araç değer kaybı tazmini ise uygulamaya girmiş ve insanlar arasında yeni yayılan bir başka süreçtir.

Kaza sonrası gerçekleştirilen standart işlemlere göre ayrı bir süreç olmasının sebebi ise birçok sigortanın araç değer kaybı ödemelerini karşılamamasıdır. Bu nedenle araç değer kaybı için insanlar genelde şahsi olarak dava açmak durumunda kalırlar. Araç değer kaybı davası açabilmek için ise aracın geçirdiği kazanın üstünden 2 yıldan fazla bir süre geçmemiş olması gerekir. Bunun yanında ülkemizde halen sadece araçların kazalar esnasında aldıkları hasarlar nedeniyle de yine sık sık sigorta şirketlerinin kapısı çalınmakta ve araç değer kaybı gibi şirketlerin karşılamaya genelde yanaşmadığı konularda hukuki süreçlerin önü açılmaktadır. Yapılan yeni sayılabilecek düzenlemeler neticesinde artık kişiler sadece tamir ücretinin karşılanmasını kabul etmek zorunda değillerdir. Eğer karşı tarafın araç sigortası kapsamında sadece tamir işlemleri için ödeme yapılıyorsa da şahsi olarak araç değer kaybı davaları açılarak bu zararın da tazmin edilmesi sağlanabilir.

Peki tam anlamıyla araç değer kaybı nedir, nasıl meydana gelir?

Değer kaybı aslında herhangi bir sebep sonucu zarar gören her nesne için kullanılan bir ifadedir. Araçlarda, sanat eserlerinde, binalarda veya mücevherlerde oluşan hasarlarla ilgili değer kaybı işlemlerinin gündeme gelmesi mümkündür. Ancak bu ifadenin genelde kullanıldığı durumlar trafik ve araçlarla ilgili oluşan durumlardır. Yani araç değer kaybı herhangi bir kazadan ötürü zarar görmüş bir aracın sadece kaza esnasında aldığı hasarla oluşan masraflar değil aracın kazasız haliyle piyasada sahip olduğu karşılığın eksilmesini kapsar. Ülkemizde ve diğer ülkelerde bu konu hakkında en çok karıştırılan kavram ise araç değerinin düşmesidir.

Belki günlük konuşma dilinde bu kavramların karışması anlama dayalı bir sıkıntı yaratmaz lakin iş resmi evraklara ve mahkeme süreçlerine geldiği zaman araç değer kaybı ve araç değerinin düşmesi tamamen farklı olgular olarak önümüze çıkar. Bu kapsamda araç değerinin düşmesi eşyanın tabiatına göre gelişen ve araçların yaşı, bakımı ve mevcut parça kalitesine göre şekillenen bir süreç iken araç değer kaybı herhangi bir kaza sonrası alınan hasar ve bu hasarın giderilmesi için yapılan tamirat neticesinde aracın halk arasındaki tabiriyle “hasarlı”, “hatalı” veya “kazalı” konuma geçmesi söz konusudur. Öyle ki sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan tamir işlemleri direk olarak TRAMER kayıtlarında da görünmektedir.

Ufak bir kaza kaydı aracınızın değerini binlerce lira düşürebilir!

Herhangi bir resmi kayıtta görünmese de basit bir araç “check up” işlemi ile yine bütün yapılan tamir işlemleri ortaya çıkmaktadır. Yani araç değer kaybının gerçekleşmesi tamamen dış etmenlere bağlı bir süreçtir ve yeni yasalar çerçevesinde kazalardan sonra hasar tazmini yapılırken “araç değer kaybı” rakamları da uzman kişilerce hesaplanarak işlemler gerçekleştirilir. Aslında geç kalınmış bir uygulama olan araç değer kaybı davalarının artık aktif olması kazalardan sonra oluşan ve bu zamana kadar hiçbir şekilde önüne geçilemeyen büyük bir mağduriyeti önlemiş oluyor. Zira en ufak bir kaza kaydı bulunan araçların 2. El olarak satışı gerçekleştirilmek istendiğinde otomatik olarak binlerce TL değer kaybettiği bir araç satış piyasası mevcut. Hal böyle olunca kimi zaman aslında kazalardan sonra oluşan hasarın maddi olarak telafi edilmesinden çok daha fazla bir maddi zarar aracın satışı gerçekleştirildiğinde ortaya çıkabiliyor. Ancak araç değer kaybı için herhangi bir ücret karşılaması sağlayan sigorta şirketi ve dolayısıyla kasko poliçesi ülkemizde çok rastlanan bir şey değildir. Bu nedenle eğer kaza sonucu hasarı karşılaması gereken tarafın sigortası tarafından araç değer kaybına yönelik bir ödeme yapılması mümkün değilse araç sahibi olarak karşı tarafa araç değer kaybı özelinde dava açma imkânınız vardır. Tabii bu davayı açmak için tahmin edeceğiniz üzere birçok dilekçe, ekspertiz raporu, çeşitli evraklar ve belli başlı ödemeler gerekebiliyor.

Aracınızın kaybettiği değerin Tahsil Edilmesi Önemli!

Ancak henüz araç değer kaybı nedir, nasıl hesaplanır veya araç değer kaybı hangi şartlarda oluşur gibi soruların cevaplarını kendiniz dahi bilmiyorken bu süreçlere tek başına kalkışmanız da hem zaman hem enerji hem de para açısından oldukça külfetli olabilir. Bu noktada devreye araç değer kaybı konuları ile özel olarak ilgilenen danışmanlık firmaları girmektedir. Yasal süreçlerin birçoğu konusunda bilgi sahibi olmayan araç sahipleri hem daha az zaman hem de daha az para harcayarak araç değer kaybı danışmanlık firmaları aracılığıyla kaza sonrası oluşan bu mağduriyetlerini giderebilirler.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat