Arabuluculuk ücretli bir faaliyettir. Arabulucu, her iki taraf da arabulucu­luğa gitmeyi kabul ettiğinde bu faaliyetten bir ücret almaya hak kazanır. Taraflardan biri arabuluculuğa gitmeyi kabul etmezse arabuluculuk süreci başlamaz ve ücret ödenmez. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde taraflar ara­bulucunun ücretini arabuluculuk “Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca öderler. Ayrıca gerekiyorsa özel toplantı yapılması vb. ücretleri taraflarca ödenir. Taraflar ayrıca arabuluculuk sırasında avukat yardımı alırlarsa avukat ücret­lerini kendileri öderler.

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hakkında daha fazla bilgi için bakınız:

http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife.html