Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü tarafın (arabulucu) bir uyuşmazlığa taraf olan kişilerin uyuşmazlıklarının çözümünde karşılıklı olarak kabul edecek­leri bir çözüm bulmalarında yardımcı olduğu bir ihtilaf çözüm yöntemidir

Arabuluculuk aşağıdaki ilkelere dayalıdır:

  • Uyuşmazlığın tarafları arasında işbirliğine dayalı, herkes tarafından kabul görecek bir anlaşmaya ulaşılmasını sağlayan bir sorun çözme yö
  • Geçmişte yaşananlardan ötürü tarafların birbirlerini suçlaması yerine geleceğe odaklanan ve ilişkilerin yeniden inşasına vurgu yapan bir yön­
  • Duyguların ve gerçeklerin kabul edilmesinin, katılımcıların öfkelerini ve kırgınlıklarını geride bırakıp ileriye adım atabilmelerini sağlayabileceği­ne dair inanç.

Arabuluculuğun yapısı ve sağduyuya dayalı yaklaşımı sayesinde:

  • Uyuşmazlığın tarafları belli bir mesafeden bakıp durumu nasıl düzelte­bileceklerini düşünme fırsatı Bu hem kendi, hem de başkaları­nın davranışlarına bakma anlamına gelebilir.
  • Katılımcılar bütün tarafların yararına olacak biçimde kendi pratik çö­zümlerini geliş
  • Taraflar bir anlaşmaya varmak için birlikte çalışırken ilişkilerini yeniden tesis edebilirler. Bu, genellikle taraflar arasında husumetin dava sona erdikten sonra da devam ettiği mahkeme sürecinden farklıdı

Arabuluculuk genellikle kullanıcılar açısından mahkemeye gitmekten daha düşük maliyetli ve hızlıdır ve çok farklı durumlarda uyuşmazlıkların çözümü için kullanılabilecek esnek bir süreçtir. Ayrıca mükemmel bir önleyici araçtır ve sorunların daha fazla alevlenmesini ve kötüye gitmesini engellemekte kullanılabilir. Mahkemeye yansımış davalarda eğer arabuluculuk sonunda bir anlaşma sağlanamazsa mahkeme süreci kaldığı yerden başlatılır. Bu noktadan sonra yargılama, hâkim en son duruşma gününde hüküm verene kadar devam eder.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat