Arabuluculuk başarılı olmazsa dava açma hakkım var mıdır?

0
9

Arabuluculuk süreci başarısız olursa mahkemede dava açabilirsiniz. Yargıla­ma sırasında arabuluculuğa başvurabilirsiniz ve yargılamanın her aşamasın­da arabuluculuğa gitme hakkınız vardır.

Dava açılmadan önce arabuluculuk sürecine başlanılmış ve süreç başarısız sonuçlanmış ise, dava açma hakkınız bulunduğundan her zaman dava aça­bilirsiniz.

Yargılama sırasında da yargılamanın her aşamasında arabulucuya başvura­bilirsiniz. İlk Derece Mahkemesindeki; ön inceleme, ön inceleme duruşma­sı, tahkikat, sözlü yargılama ve hatta Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacak istinaf incelemesi ile Yargıtay nezdindeki temyiz incelemesinde dahi arabu­luculuktan istifade edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here