Arabuluculuk başarılı olmazsa dava açma hakkım var mıdır?

0
3

Arabuluculuk süreci başarısız olursa mahkemede dava açabilirsiniz. Yargıla­ma sırasında arabuluculuğa başvurabilirsiniz ve yargılamanın her aşamasın­da arabuluculuğa gitme hakkınız vardır.

Dava açılmadan önce arabuluculuk sürecine başlanılmış ve süreç başarısız sonuçlanmış ise, dava açma hakkınız bulunduğundan her zaman dava aça­bilirsiniz.

Yargılama sırasında da yargılamanın her aşamasında arabulucuya başvura­bilirsiniz. İlk Derece Mahkemesindeki; ön inceleme, ön inceleme duruşma­sı, tahkikat, sözlü yargılama ve hatta Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacak istinaf incelemesi ile Yargıtay nezdindeki temyiz incelemesinde dahi arabu­luculuktan istifade edebilirsiniz.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...