ARABULUCULUK-İLK OTURUM TUTANAĞI

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ARABULUCULUK-İLK OTURUM TUTANAĞI

DAVA ŞARTI ARABULUCULUKTA İLK OTURUM TUTANAĞI

Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk sürecinin esasları, süreci ve sonuçları hakkında bilgilendirilmişlerdir. Aralarındaki ………………………. konusundaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla görüşmelere tarafların birlikte katılımıyla ….. /….. /….. tarihinde saat … : …’da başlanmıştır.

İşbu belge üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

………………………………………………….          …………………………………………..

(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)                            (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve  imza)

Taraf                                                                                              Taraf

 

 

………………………………….

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: …………

Bu Tutanak eğer dava açılmadan yapılmışsa üç (3) nüsha olarak düzenlenir; taraflarda ve arabulucunun kendisinde kalır.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat