ARABULUCULUK-İHTİYARİ ARABULUCULUKTA SON TUTANAK

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARABULUCULUK-İHTİYARİ ARABULUCULUKTA SON TUTANAK

Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesine İlişkin

Son Oturum Tutanağı

(İhtiyari-İsteğe Bağlı Arabuluculuk)

 

Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar arasında ………………………. uyuşmazlık konusunda, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk süreci, işbu kanunun 17. Maddesi çerçevesince saat …’da anlaşmayla /anlaşmazlıkla sona erdi.

[Taraflar arasında ….. /….. /….. tarihli bir anlaşma belgesi düzenlendi.]

İşbu belge dört nüsha olarak düzenlenmiştir.

………………………………………………….                                …………………………………………..

(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)                                                               (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve  imza)

Taraf                                                                                                                       Taraf

 

………………………………….

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: …………

[İşbu belgenin bir kopyası Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi’ne UYAP üzerinden gönderilir.]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat