ARABULUCULUK-MÜZAKERELERİNE-BAŞLAMA-TUTANAĞI

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ARABULUCULUK-MÜZAKERELERİNE-BAŞLAMA-TUTANAĞI

ARABULUCULUK MÜZAKERELERİNE BAŞLAMA TUTANAĞI

 

ARABULUCU                        :

 

TARAFLAR                            :I-)                                                      II-)

 

TOPLANTI TARİHİ :

 

TOPLANTI SAATİ VE SÜRESİ:

TOPLANTI YERİ:

 

UYUŞMAZLIK KONUSU:

 

ARABULUCULUK ÜCRETİ

VE ÖDENME ŞEKLİ              :

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce ve/veya dava açıldıktan sonra arabulucuya birlikte ve/veya ayrı ayrı başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin başlangıcı konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Aşağıda ekte kimlik dökümü/Ticaret sicil Gazete-faaliyet belgesi/temsili gösterir belge/vekil ise vekaletname veya özel yetki belgesi ve imzası bulunan taraflar,tarafların birlikte karar verdiği arabulucu tarafından aşağıda mevcut iletişim araçlarından iritibat kurularak tarafların onayı ve bilgisi ile yukarıda belirtilen ilk toplantı tarihi,yeri,süresi belirlenmiş olup taraflarca arabuluculuk müzakere sürecinin başlandığına dair işbu tutanak birlikte okunarak imza altına alınmıştır.

Taraflar yukarıda dökümü verilen kişisel bilgilerinin içeriğini, toplantı tarihini ve ilk toplantı tutanağının imzası ile arabuluculuk sürecinin başladığına dair tutanağı  imzaları ile tasdik ve onaylamıştır.Taraflar ve arabulucu tarafından okunarak imzalanan iş bu tutanak tarihi olan …/…./….. tarihinde arabuluculuk müzakere süreci başlamıştır.

TARAF –I-                             :

ADI/SOYADI/ÜNVANI         :

TC/VERGİ NO                        :

ADRESİ                                  :

TELEFON                               :

E-MAİL                                  :

TARAF-I-VEKİLİ                  :

ADI/SOYADI  :

TC                                           :

ADRESİ                                  :

TELEFON                               :

E-MAİL                                  :

VEKALETNAME BİLGİSİ  :

 

TARAF –II-                           :

ADI/SOYADI/ÜNVANI         :

TC/VERGİ NO                        :

ADRESİ                                  :

TELEFON                               :

E-MAİL                                  :

TARAF-II-VEKİLİ                 :

ADI/SOYADI  :

TC                                           :

ADRESİ                                  :

TELEFON                               :

E-MAİL                                  :

VEKALETNAME BİLGİSİ

 

ARABULUCU

ADI/SOYADI                         :

TC                                           :

ADRESİ                                  :

SİCİL NO                                :

TELEFON                               :

E-MAİL                                  :

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat